Magistrski študij

Magistrski študij na FIŠ vam omogoči, da nadgradite svoje znanje, ki ste ga pridobili na prvi stopnji študija.

Izbirate lahko med naslednjimi magistrskimi študijskimi programi:

Informatika v sodobni družbi (MAG)

Magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi nadgrajuje temeljno znanje s prve stopnje z novimi znanji s področja informacijske tehnologije. Poglablja tudi metodološko znanje in izobražuje bodoče managerje informacijskih sistemov, oblikovalce uporabniške izkušnje, projektne managerje, analitike ter odločevalce, sposobne razumevanja pomena in uporabe IKT v družbi.

Cilj študijskega programa je izobraziti diplomante, ki se bodo  s svojim širokim uporabnim znanjem enostavno vključili v raznovrstne delovne procese v organizacijah v gospodarstvu, javni upravi ali v nevladnih organizacijah ali nadaljevali študij na 3. stopnji.

Program traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Vsebuje 15 predmetov, od katerih jih je 11 obveznih in štirje izbirni. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge, zato študent v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge, s katerim skozi konzultacije pripravi osnutek magistrske naloge. V četrtem semestru študent opravi dva izbirna predmeta in izdela ter zagovarja magistrsko nalogo.

Računalništvo in spletne tehnologije (MAG)

Magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije nadgrajuje strokovna znanja pridobljena na prvi stopnji študija. Dopolnjuje poznavanje programiranja, naprednih metod analize podatkov, razvoja uporabniške izkušnje, vzdrževanja uporabniških programskih rešitev v organizacijah in omogoča diplomantom, da bodo delovali kot samostojni ustvarjalci na področju novih in inovativnih storitev, temelječih na IKT.

Cilj študijskega programa je izobraziti vrhunske inženirje s poglobljenimi znanji s področja računalništva in informacijske in komunikacijske tehnologije. Diplomanti bodo spoznali možnosti in metode uporabe spletnih storitev in drugih sodobnih računalniških tehnologij za razvoj spletnih in mobilnih rešitev; za podporo poslovanju in razvoj novih, inovativnih storitev.

Magistrski študij RST povzetek

Program traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Vsebuje 16 predmetov, od katerih jih je 14 obveznih in 2 izbirna. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge, zato študent v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge, s katerim skozi konzultacije pripravi osnutek magistrske naloge. V četrtem semestru študent opravi dva izbirna predmeta in izdela ter zagovarja magistrsko nalogo.

Podatkovne znanosti (MAG)

Magistrski študijski program Podatkovne znanosti, ki temelji na najnovejših trendih in spoznanjih, omogoča pridobitev poglobljenih znanj sodobne analize podatkov ter specifična znanja povezana s posebnimi zvrstmi podatkov. Študente izobrazi za reševanje problemov obdelave in analize velikih zbirk podatkov v realnem okolju ter z uporabo umetne inteligence. Zakaj so podatkovne znanosti študij za poklic prihodnosti lahko preberete TUKAJ.

Magistrski študij PZ povzetek
Magistrski študij na programu Podatkovne znanosti traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Vsebuje 18 predmetov, od katerih jih je 15 obveznih in trije izbirni. V četrtem semestru študent opravi dva izbirna predmeta in izdela ter zagovarja magistrsko nalogo.

Kibernetska varnost (MAG)

Magistrski študijski program Kibernetska varnost je nov študijski program, ki bo izobrazil diplomante s poglobljenimi znanji uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij v poslovanju organizacij, metod in tehnik zaščite ter varovanja organizacij, njihovih informacijskih sistemov in zaposlenih pred kibernetskimi grožnjami. Spoznali bodo metode in orodja za spremljanje uspešnosti implementacije kibernetske zaščite, prave zahteve in pripadajočo zakonodajo, kakor tudi načine presojanja oziroma revizije kibernetske varnosti.

Poslovna informatika (MAG)

Magistrski študijski program Poslovna informatika bo izobrazil diplomante s poglobljenimi znanji uporabe IKT v poslovanju organizacij ter metod in tehnik digitalne preobrazbe organizacij. Usposobili se bodo za zaposlovanje na strokovnih in vodilnih delovnih mestih v oddelkih za informatiko, procese ali digitalizacijo poslovanja, vodenje projektov, delo na področju prenove in informatizacije poslovanja. Pridobljena znanja in kompetence jim bodo omogočila uspešno strokovno kariero v digitalni ekonomiji.

Študijskega programa Poslovna informatika v študijskem letu 2024/2025 ne bomo izvajali. 

Skip to content