Posredujemo vam nove zaposlitvene oglase:

  • Strokovnjak za tehnično in vsebinsko podporo M/Ž: Globus Marine International d.o.o. išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: sprejemanje in razporejanje sprejetih zahtevkov strank ter kreiranje internih zahtevkov za odpravljanje napak programske opreme (bug-ov), analiziranje vsebine zahtevkov strank in opredelitev problema, identifikacija sistemskih, programskih in vsebinskih napak (bug-ov) v programu ter oblikovanje predlogov rešitev, posvetovanje in koordinacija dela s sodelavci v oddelku, drugimi sodelavci in strankami, reševanje zahtevkov preko poprave podatkov in kode, svetovanje strankam glede uporabe programa, popravljanje nastavitev programa, prilagajanje funkcionalnosti potrebam stranke ter oblikovanje strankam prilagojenih izpisov, poročil ipd, dokumentiranje rešitev zahtevkov, oblikovanje navodil za stranke in navodil za reševanje problemov, uvajanje in usposabljanje strank, izdelava ponudb za reševanje zahtevkov strank, evidentiranje in finančna ocena stroškov reševanja zahtevkov, izvajanje poizvedb in analiziranje značilnosti uporabe programov, vsebinsko poznavanje programa in specifik strank, testiranje odprave programskih napak (bug-ov), novih funkcionalnosti in drugih izboljšav ter novih verzij programske opreme, koordiniranje testiranja rešitev interno in s stranko, aplikacija novih rešitev in novih verzij programa pri strankah, vodenje ali sodelovanje na projektu oz. koordinacija na podlagi vsakokrat podeljene vloge skladno z usposobljenostjo, pridobivanje znanj o informacijski tehnologiji in programski opremi, poslovnih praksah ter regulativi, povezani z lizing poslovanjem, sooblikovanje internih baz znanj ter prenos znanj sodelavcem in strankam, opravljanje drugih nalog skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca. Več preberite tukaj
  • Izkušen razvijalec za uporabniški vmesnik M/Ž: Kolektor Group d.o.o. išče osebo za skrbništvo uporabniškega vmesnika našega produkta, razvoj novih funkcionalnosti v aplikaciji, v sklopu sodelovanja z našimi naročniki in sodelovanje v razvoju vmesnikov in arhitekture z ekipama zalednih razvijalcev in oblikovalcev. Več preberite tukaj
  • Sistemski inženir za Linux Platformo Junior M/Ž: S&T Slovenija d.d. išče osebo za razvoj in upravljanje strežniških rešitev na linux platformi, upravljanje in vzdrževanje nadzornih sistemov, sodelovanje in vodenje projektnih skupin in priprava tehnične dokumentacije. Več preberite tukaj
  • Poslovni analitik v produktnem timu za razvoj novih storitev M/Ž: S&T Slovenija d.d. išče osebo za koordinacijo, usklajevanje in komunikacijo znotraj podjetja in z zunanjimi partnerji/dobavitelji/naročniki, tako v domačem kot mednarodnem okolju, spremljanje globalnih trendov in tehnoloških novosti, sodelovanje v vseh fazah uvedbe novih storitev, analiza in soodločanje pri uvajanju tehnoloških rešitev, usklajevanje ponudb, specifikacij in druge poslovne dokumentacije tako znotraj podjetja kot z zunanjimi poslovnimi partnerji, aktivno sodelovanje z razvijalci v fazi načrtovanja novih rešitev, izvedbo testiranj, uvajanje rešitev v produkcijo in prenos znanja na končne uporabnike. Več preberite tukaj
  • Skrbnik informacijske podpore poslovanja M/Ž: EXTRA LUX d.o.o. išče osebo za skrb za delovanje in organizacijo it sistemov (okolje windows server, ad), skrb za delovanje ERP, komunikacija z dobavitelji in zunanjimi izvajalci, urejanje vzdrževalnih pogodb, vodenje novih it projektov (nadgradnje hw in sw, dokumentni sistem, CRM), administracija uporabnikov na spletni trgovini in usposabljanje in zagotavljanje podpore uporabnikom. Več preberite tukaj
Skip to content