Karierni center FIŠ vam posreduje nova prosta delovna mesta:

  • Skrbnik informacijskih rešitev M/Ž: Podjetje Aktiva Inpod d.o.o. išče osebo za načrtovanje, postavitev, vzdrževanje informacijskih sistemov z namenom optimalne podpore poslovnim procesom; nemoteno delovanje informacijskih sistemov; izvajanje posodobitev informacijskih sistemov in odpravo napak v delovanju; koordinacijo dela med uporabniki informacijskih sistemov ter zunanjimi izvajalci; strokovno podporo vodstvu pri odločitvah vezanih na informacijsko podporo v podjetju; načrtovanje, zagotavljanje in izvajanje usposabljanja uporabnikov informacijskih sistemov in implementacijo IT standardov in izvajanje IT varnostne politike v družbi. Več informacij na povezavi.

  • Vodja enote, PHP razvoj in podpora M/Ž: PANDASOFT GmbH  je mlado hitro rastoče uspešno start-up podjetje s sedežem na  Dunaju, ki odpira poslovno enoto v Sloveniji v Mariboru. Zato vabijo k sodelovanju vodjo enote in programerje PHP. Več informacij na povezavi.

  • Sistemski inženir  M/Ž: OPTISIS d.o.o. išče osebo za sodelovanje pri projektih razvoja naprednih rešitev za telekomunikacijske operaterje, sodelovanje pri vzpostavitvi novih arhitekturnih rešitev, nadgradnje, razširitve in optimizacijo obstoječih rešitev, pripravi tehničnega načrta za razvoj sistemov in storitev in delu z različnimi tehnologijami in sodelovanje pri uvedbi novih. Več informacij na povezavi.

  • Operater za zajem dokumentov M/Ž: V podjetju Microcop cenijo strast in predanost pri delu ter radovedne in pozitivne posameznike. Pri njih lahko izkusite najboljše obeh svetov – so družinsko podjetje s tradicijo in vodilni ponudnik v svoji panogi, ki se zaveda, da se ključ do uspeha skriva v nenehnem inoviranju in razvoju. Iščejo novega sodelavca/ko, ki bo skrbel za sprejemanje, urejanje in razvrščanje dokumentarnega gradiva, pripravljal in skeniral dokumentarno gradivo. Več informacij na povezavi.

  • Arhitekt informacijskih rešitev M/Ž: Podjetje Microcop d.o.o. je vodilni ponudnik celovitih rešitev za digitalizacijo poslovanja, v ta namen so razvili lastno platformo InDoc EDGE, ki združuje dokumentni sistem, sistem za upravljanje procesov in sistem elektronske hrambe. Platforma InDoc EDGE s svojo celovitostjo prinaša različne arhitekturne in implementacijske izzive, zato spodbujajo medsebojno sodelovanje za delo z modernimi tehnologijami. Več informacij na povezavi.

  • Razvojni inženir/-ka za programsko opremo (C/C++) v oddelku za Komunikacijska omrežjaM/Ž: Podjetje Iskratel d.o.o. išče osebo za razvoj in vzdrževanje modula za prenos tarife in statistike; razvoj in vzdrževanje XML podatkovne baze; analizo zahtev in pripravo tehničnih rešitev; kakovostno in pravočasno izvedbo nalog; razvojno testiranje lastnih rezultatov; izvajanje dela v skladu z internimi predpisi in aktivno sodelovanje in samoiniciativnost pri delu. Več informacij na povezavi.

  • Razvojni inženir/-ka za programsko opremo (JAVA) M/Ž: Podjetje Iskratel d.o.o. išče osebo za razvoj strežnikov za konfiguracijo dispečerskih sistemov za kritične komunikacije; analizo zahtev in razvoj programske opreme ter rešitev za zadovoljitev poslovnih zahtev; dokumentiranje razvojne kode; vzdrževanje in pisanje tehnične dokumentacije ter funkcijskih specifikacij; vzdrževanje component ter pripravo testne metodike in dokumentacije. Več informacij na povezavi.

  • Tehnolog in Višji tehnolog M/Ž: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. v svoj tim vabi osebo za opravljanje dela na področju navigacijskih, nadzornih in komunikacijskih sistemov in naprav za vodenje in kontrolo zračnega prometa. Več informacij na povezavi.

  • Informatik M/Ž: Biostile, trgovina in storitve d.o.o. v svoj tim vabi osebo za vzdrževanje in sodelovanje pri implementaciji erp, wms, crm in dms informacijskih sistemov, pripravo navodil in izobraževanje zaposlenih za pravilno rabo informacijskih sistemov, podporo uporabnikom pri tekoči uporabi in uvajanju informacijskih sistemov, organiziranje vzdrževanja računalniške strojne opreme in računalniške mreže, nameščanje sistemske in aplikativne programske opreme, ugotavljanje, analiziranje in odpravljanje nevarnosti napak delovanja IT sistema, pripravo planov testiranj programskih rešitev in ustrezne uporabniške dokumentacije, upravljanje s spremembami informacijskih sistemov in dokumentiranje poslovnih procesov. Več informacij na povezavi.

  • Vodja kibernetske varnosti za razvoj programske opreme M/Ž: Podjetje Iskratel d.o.o. išče osebo za pokrivanje celovite strategije kibernetske varnosti, ki izpolnjuje poslovne potrebe, regulativne zahteve in najboljše prakse varnostne industrije; izpopolnitev in razširitev programov za upravljanje ranljivosti kibernetske varnosti, pobude za testiranje penetracije in nadzor ključnih varnostnih indikatorjev (KSI) za poročanje vodilnim deležnikom; sodelovanje z internimi in eksternimi varnostnimi strokovnjaki, za načrtovanje zunanjih vdornih preskusov, presoj itd.; vodenje, usklajevanje in usmerjanje varnostnih inženirjev;  spremljanje odzivov na varnostne incidente pri izdelkih in rešitvah, sodelovanje pri analizi vzrokov, zbiranje dokazov in komunikacija z notranjimi ter zunanjimi deležniki (SI-CERT, policija ipd.); pregled nad načrtovanjem in snovanjem varnostne arhitekture in preverjanje skladnosti na področju informacijske varnosti. Več informacij na povezavi.
Skip to content