Karierni center vam posreduje nove zaposlitvene oglase:

  • Podatkovni znanstvenik v organizacijski enoti Modeliranje in validiranje M/Ž: NLB d.d. išče osebo za obdelava strukturiranih in nestrukturiranih podatkov, analize velikih količin podatkov, predstavitev informacij z uporabo tehnik podatkovne vizualizacije, izdelava prediktivnih modelov (klasifikacijski/regresijski modeli/ strojno učenje / ensemble tehnike ), validiranje modelov, predlagati rešitve in strategije za poslovne in regulatorne izzive, sodelovanje z različnimi skupinami (it, analitiki, uporabniki, regulatorji in razvojnimi skupinami) in vodenje dokumentacije. Več preberite tukaj
  • iOS Razvijalec v organizacijski enoti Razvoj uporabniških rešitev M/Ž: NLB d.d. išče osebo za  programiranje v Swift-u in XCode (vsaj 3 leta izkušenj), razumete celotni življenjski cikel mobilnega razvoja, odlično razumete mobilni uporabniški vmesnik, od postavitve do animacij, izkušnje z uporabo podatkov iz REST API-jev, poznavanje IOS Human Interface Guidelines. Več preberite tukaj
  • Android Razvijalec v organizacijski enoti Razvoj uporabniških rešitev M/Ž: NLB d.d. išče osebo za načrtovanje, razvijanje (programiranje), vzdrževanje in dopolnjevanje programskih rešitev, uvajanje in nadzor standardov zaščite in kvalitete v informacijske sisteme, uvajanje novih orodij za relacijske baze podatkov pri razvoju aplikacij, testiranje informacijskih / programskih rešitev, uvajanje novih tehnologij in standardov za razvoj programskih rešitev, sodelovanje pri načrtovanju strategije in arhitekture računalniških informacijskih procesov, skrbništvo in koordinacija razvojnih del z zunanjimi izvajalci, prenosi informacijskih rešitev med razvojnimi in produkcijskimi okolji, sodelovanje pri analizah, ocenah dela in drugih aktivnostih razvojnega procesa, opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog organizacijske enote, koordiniranje in vodenje timov, predlaganje in/ali uvajanje izboljšav, mentorstvo in prenos znanj, koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa in sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah. Več preberite tukaj
  • Samostojni razvijalec podatkovnih rešitev v organizacijski enoti Upravljanje podatkov M/Ž: NLB d.d. Ljubljana išče osebo za  načrtovanje, razvoj, nadgradnja, testiranje, vzdrževanje in dokumentiranje podatkovnih rešitev, načrtovanje in vzdrževanje logičnega in fizičnega podatkovnega modela, upravljanje podatkovnega slovarja in sledljivosti podatkov, upravljanje kvalitete podatkov in čiščenja podatkov, upravljanje naprednih analitičnih platform in modelov, analiza poslovnih zahtev in podatkovnih tokov, svetovanje in podpora uporabniškim skrbnikom in uporabnikom pri razvoju in uporabi podatkovnih rešitev na računalniških sistemih, koordiniranje zunanjih izvajalcev na področju razvoja novih podatkovnih rešitev, koordiniranje in vodenje timov, predlaganje in/ali uvajanje izboljšav, mentorstvo in prenos znanj, koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa, sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah. Več preberite tukaj.  
  • Informatik za področje informacijske varnosti v oddelku informacijska tehnologija M/Ž: Banka Slovenije išče osebo za implementacija in vzdrževanje sistemov za varovanje informacijskega sistema Banke Slovenije, sodelovanje v projektnih skupinah, sodelovanje pri izobraževanju uporabnikov, izdelava pravilnikov in navodil ter oblikovanje stališč, predlogov in informacij, spremljanje različnih virov o napadih in grožnjah in poročanje o stanju, obravnava varnostnih incidentov v informacijskem sistemu, izdelava projektne in tehnične dokumentacije in izdelava procesov in procedur. Več preberite tukaj.
Skip to content