Karierni center FIŠ vam posreduje nova prosta delovna mesta:

  • Inženir za IT sisteme M/Ž: T – 2 d.o.o., vabi osebo za zasedbo delovnega mesta sistemskega inženirja. Iščejo poznavalca oblačnih rešitev in kontejnerjev s poudarkom na operacijskem sistemu Linux. Več informacij na povezavi.
  • IT vzdrževalec M/Ž: Harvey Norman Trading d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: odpravljanje napak IT sistema, podpora uporabnikom informacijskega sistema, servisiranje IT opreme, tehnična podpora, druga tehnična opravila na področju informatike in sistemske administracije. Več informacij na povezavi.
  • Poslovni analitik (IT) M/Ž: Manpower d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: sodelovanje pri izvedbi aktivnosti poslovne analitike na projektih razvoja informacijskih rešitev za končne naročnike: organizacija in izvedba delavnic za odkrivanje in analizo ter optimizacijo procesov za stranke, organiziranje in upravljanje zbiranja zahtev kupcev (poslovne zahteve, zahteve deležnikov, funkcionalne zahteve, zahteve glede kakovosti in zahteve prehoda) za razvoj rešitev, ki temeljijo na BPMS, analiza zahtev strank, za izgradnjo procesno naravnanih rešitev, analiza procesnih problemov stranke, oblikovanje in priporočilo rešitev za odkrite težave, povezane s poslovnimi procesi, oblikovanje modelov poslovnih procesov TO BE, oblikovanje arhitekture procesnih rešitev na osnovi BPMS, upravljanje razvoja funkcionalnih specifikacij za razvoj procesno usmerjenih rešitev na ciljnih platformah BPMS, razvoj strategij za testiranje rešitve, ki temeljijo na BPMS. Več informacij na povezavi.
  • Skrbnik podpore M/Ž: Mikrografija d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: reševanje zahtev za podporo (JIRA), podpora naročnikom ter morebitno izobraževanje uporabnikov o sistemih, vodenje internih in zunanjih projektov v manjšem obsegu, na področju podpore skladno s pogodbami naročnikov oz. po navodilih nadrejenega, izdelava tehnične in vsebinske dokumentacije, sodelovanje pri vzdrževanju, testiranjih, nadgradnjah in optimizaciji delovnih procesov, sodelovanje z naročniki in vodenje evidence vzdrževanja, spremljanje KPI. Več informacij na povezavi.
  • IT razvojnik specialist M/Ž: Sberbank banka d.d., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: implementacija, vzdrževanje obstoječih rešitev in vzdrževanje učinkovite  in zanesljive kode. Obstoječe rešitve temeljijo na IBM BPM (večinoma enostavni javascript, nekaj HTML in CSS) ter IBM Integration Bus. Nove rešitve pa so izvedene v .NET 5+ Blazor tehnologijah, upoštevanje predlogov, ki sledijo iz pregleda kode (code review), priprava tehnične dokumentacije, identifikacija in odpravljanje težav, predlogi za izboljšave, pomoč pri sistemski analizi in dizajnu, razvoj uporabniških komponent – GUI interface, integracija različnih aplikativnih rešitev in razvoj mikroservisov (WS, API), nudenje podpore za interno razvite programske rešitve in zunanje sodelavce, sodelovanje v projektih in delovnih skupinah, izdelava različnih poročil s področja. Več informacij na povezavi.
Skip to content