Karierni center FIŠ vam posreduje nova prosta delovna mesta:

  • Vodja spletne trgovine M/Ž: LESNINA LES-MMS trgovska družba d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: priprava in izvedba spletne prodajne strategije, upravljanje z izdelki in skupinami izdelkov v spletni trgovini, iskanje digitalnih rešitev za doseganje prodajnih ciljev, oglaševanje spletne trgovine, optimizacija spletnih strani in uvajanje novih funkcionalnosti in rešitev spletne trgovine, sodelovanje z ostalimi oddelki. Več informacij na povezavi.
  • Inženir za IT sistemsko podporo M/Ž: COMPETO d.o.o., išče osebo, ki bo zadolžena za: poizvedbo in pripravo poročil, ki so potrebni za poslovno odločanje pri upravljanju in operacijah, podpora notranjim ERP Sage X3 tehničnim svetovalcem, sodelovanje pri testiranjih novih razvojnih sprememb programskih platform (Sage X3, MLM, ipd…), pomoč pri treningu uporabnikov pri funkcionalnostih ERP Sage X3. Več informacij na povezavi.
  • Vodja projektov M/Ž: Adittec, kadrovske rešitve, d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: upravljanje in vodenje celotnega življenjskega cikla projektov razvoja programske opreme, od zasnove in načrtovanja do implementacije, sočasno koordiniranje večjega števila razvojnih projektov, nadzor nad izvajanjem nalog ter zagotavljanje kakovosti v vseh fazah projekta, identifikacija in implementacija optimalnih razvojnih rešitev, priprava projektne dokumentacije ter poročanje o statusu projektov, sodelovanje s projektno ekipo in usmerjanje ekipe v procesu razvoja. Več informacij na povezavi.
  • Razvojni sodelavec M/Ž: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: organizacijsko vodenje, planiranje, koordiniranje in nadziranje razvojnih projektov, opravljanje zahtevnejših nalog na področju dela, priprava vsebinskih in finančnih planskih dokumentov, priprava potrebnih analiz in poročil na področju dela, sodelovanje s sodelavci nijz in zunanjimi sodelavci, spremljanje razvoja stroke in posredovanje novih znanj sodelavcem, sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, izvedba nalog v skladu s splošnimi akti nijz, opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi nijz po nalogu vodje ali direktorja. Več informacij na povezavi.
  • Sistemski administrator vii/2-i, šifra dm 488, v uradu za kohezijsko politiko, v sektorju za sistem M/Ž: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: pomoč pri zagotavljanju delovanja informacijske infrastrukture sodelovanje pri pripravi standardov na področju programske opreme sodelovanje pri uvajanju programske opreme sodelovanje pri razvoju modulov računalniške programske opreme spremljanje in testiranje novih dosežkov sodelovanje pri pripravi in implementaciji aplikacij organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje zelo zahtevnih aplikativnih rešitev samostojno oblikovanje sistemskih rešitev, zahtevnih analiz, poročil in drugih najzahtevnejših gradiv vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja vladne službe podpora koordinatorju za področje informacijskega sistema organa upravljanja uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje skrbnik strežnikov in dostopov do aplikacijskega podsistema isarr2 skrbnik podatkovne baze isarr2 zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in na njih aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega. Več informacij na povezavi.
Skip to content