Vsak teden vam posredujemo nove zaposlitvene oglase:

  • Razvijalec M/Ž: Informatika d.d., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: razvijanje, testiranje in vzdrževanje aplikativnih rešitev, izdelovanje in vzdrževanje tehnične dokumentacije, izdelovanje prototipnih rešitev, pomoč pri uvajanju novih standardov, orodij in tehnologij, sodelovanje pri projektiranju in dizajniranju aplikativnih informacijskih rešitev, sodelovanje v projektnih skupinah, opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti. Več preberite na povezavi
  • PHP razvijalec in razvijalka M/Ž: Agiledrop d.o.o. , Agiledrop v svoje vrste vabi nove PHP razvijalce in razvijalke, ki bi se pridružili dobro utečeni ekipi. Več preberite na povezavi.
  • C# in/ali .NET Razvijalec programske opreme M/Ž: Interblock d.d., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: razvoj visoko učinkovite kode, tesno sodelovanje z razvojno ekipo, produktno ekipo ter vsemi, ki so del  življenjskega cikla  produkta, z namenom razvoja rešitev na različnih projektih, aktivno sodelovanje v vseh fazah programskega razvoja, od analize zahtev do testiranja, aktivno sodelovanje pri sistemski arhitekturi in razvoju produktov, analiziranje problemov in razvoj ustrezne rešitve, pomoč sodelavcem, da napredujejo v obliki revizije kode, izmenjavo znanja in drugih dobrih praks. Več preberite na povezavi
  • Sistemski inženir M/Ž: Manpower d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge sistemskega inženirja. Več preberite na povezavi.
  • Strokovni sodelavec VII/2 (I) – CENTRALNA SLUŽBA, SLUŽBA ZA INFORMATIKO M/Ž: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: samostojno načrtovanje, organiziranje in izvajanje najzahtevnejših strokovnih nalog pri vzdrževanju računalniške in komunikacijske opreme in standardnega računalniškega delovnega okolja in pri upravljanju strežniške infrastrukture, priprava tehničnih specifikacij za ikt opremo, samostojno načrtovanje in izvajanje nalog na področju skrbništva aplikacij, na področju upravljanja baz podatkov in poslovnega poročanja, priprava tehničnih in funkcijskih specifikacij za programsko opremo, samostojno načrtovanje in izvajanje najzahtevnejših strokovnih nalog pri načrtovanju in razvoju računalniških aplikacij, priprava zahtevnejših navodil in drugih gradiv iz posameznih področij upravljanja in uporabe informacijskega sistema, samostojno izvajanje opravil na področju izmenjav podatkov z zunanjimi institucijami, usklajevanje aktivnosti z zunanjimi izvajalci in spremljanje izvedenih aktivnosti, sodelovanje pri projektih in v delovnih skupinah s področja ikt, urejanje dokumentarnega gradiva in evidenc, opravljanje drugih nalog po navodilih delodajalca v skladu z usposobljenostjo javnega uslužbenca. Več preberite na povezavi.
Skip to content