Karierni center FIŠ vam posreduje nova prosta delovna mesta:

  • PROJEKTNI MANAGER v sektorju »Projekti, procesi in organizacija« M/Ž: SKB banka d.d. Ljubljana, išče osebe, ki bodo opravljale naslednje naloge: načrtuje projekte po namenu, obsegu, trajanju in virih, vodi projektni tim, ravna s projektnimi viri, koordinira izvedbene aktivnosti, obvladuje projektna tveganja, predstavlja in zastopa projekt, pripravlja poročila  in druga gradiva  ter poroča organom projekta in projektnemu odboru, usklajuje plan, vire in izvedbo projekta z drugimi projekti, usklajuje plan, vire in izvedbo projekta z drugimi razvojnimi nalogami v banki, opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega. Več informacij na povezavi.
  • Podatkovni inženir M/Ž:  GEN-I, d.o.o., išče osebo, ki se bo soočila z naslednjimi izzivi: načrtovanje, razvoj in optimizacija podatkovnih tokov, avtomatizacija in parametrizacija postopkov in obdelav, načrtovanje in izgradnja podatkovnih modelov, sodelovanje z drugimi razvijalci, analitiki, pisanje in optimiziranje poizvedb, iskanje in pridobivanje podatkov iz različnih virov, delo na oblačnih storitvah, spremljanje in delo v vseh fazah razvojnega ali življenjskega cikla rešitev (razvoj, testiranje, vzdrževanje, spremembe…). Več informacij na povezavi.
  • Tehnik vzdrževanja v železniški operativi II – za področje SV naprav M/Ž: Slovenske železnice d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: izvajanje vzdrževanja SV naprav, odpravljanje okvar in napak na SV napravah, objektih in opremi ter sodelovanje pri investicijskih projektih. Več informacij na povezavi.
  • IT administrator M/Ž:  INTER CARS INT d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: pomoč pri razvoju in vzdrževanju spletne strani družbe, koordinacija med principalom in podporno pisarno, koordinacija med podporno pisarno in poslovnimi enotami oz. franšizami, informacijsko nadgrajevanje in optimizacija delovnih procesov, prilagoditev informacijskih datotek tekočim spremembam v poslovanju,  zahtevami projektov in standardi uvajanja, pomoč pri nadgradnji IT sistemov v podjetju ter svetovanje uporabnikom, podpora pri planiranju investicij, budgeta in nadzor porabe sredstev vezanih na IT področje, reševanje in odpravljanje dnevnih IT težav ter sodelovanje z zunanjim IT partnerjem za podporo, sodelovanje pri tehničnem vzdrževanju IT infrastrukture, zagotavljanje skladnosti korporativne varnosti in drugih IT pravil ter skladnosti licenc programske opreme, koordiniranje nabave informacijske opreme in aplikacij, izvajanje drugih nalog glede na potrebe poslovnega procesa. Več informacij na povezavi.
  •  Optimizator spletnih strani M/Ž: AGENCIJA AGADO d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: skrb za spletne strani podjetja: optimizacija spletnih strani (tehnična in vsebinska), dodajanje vsebin na spletne strani (novic in razpisov), posodabljanje vsebin, delo v sistemu WordPress, programiranje in posodabljanje spletnih obrazcev, Short Code, oblike spletnih strani, pasic (bannerjev), priprava e-mail kampanj (Mailchimp), spremljanje analitike v Googlu, delo in uporaba družbenih omrežij (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, …), izdelovanje avdio / video vsebin, skrb za usklajeno delovanje z zunanjimi strokovnjaki in institucijami, ki delujejo na tem področju. Več informacij na povezavi.
Skip to content