Znanstveno - raziskovalni projekti zaključeni

Kreativno jedro: Simulacije

Obdobje poteka: 15.1.2013 – 30.6.2015 Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ Sodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Nadgradnja IT za FUDŠ 2016

Obdobje poteka: 18.08.2016 – 30.11.2016 Vodja projekta: prof. dr. Borut Rončević Vrsta projekta: raziskovalni tržni projekt

Nadgradnja sistema za FUDŠ

Obdobje poteka: 01.05.2014 – 30.06.2015 Vodja projekta: viš. pred. mag. Andrej Dobrovoljc Vrsta projekta: raziskovalni tržni projekt

SKUBZI

Obdobje poteka: 01.12.2015 – 30.06.2016 Vodja projekta: prof. dr. Borut Rončević Vrsta projekta: raziskovalni tržni projekt

Urbane mreže

Obdobje poteka: 01.06.2015 – 31.12.2015 Vodja projekta: prof. dr. Borut Rončević Vrsta projekta: raziskovalni tržni projekt