Upoštevanje avtorskih pravic je obvezno vsakič, ko v svojem delu uporabimo ideje, dognanja ali spoznanja, katerih nismo avtor. Pa četudi je to samo ena poved, ena sama fotografija ali en sam grafični prikaz. Ker pa pri spoštovanju avtorskih pravic vedno naletimo na nekatere izjeme oz. posebnosti, ki se od primera do primera razlikujejo, posledično temu zahtevajo posebno obravnavo.

V okviru Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ) bo zato 12. maja 2020 od 16.00 dalje (v realnem času) preko komunikacijskega orodja Skype, za študente FIŠ potekala spletna delavnica z naslovom Spoštovanje avtorskih pravic: Posebnosti pri pripravi strokovnih in znanstvenih del na FIŠ.

Program delavnice je na voljo tukaj.

Delavnico bo vodila doc. dr. Urška Fric, vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ).

Delavnica je brezplačna, vendar se morate nanjo prijaviti, in sicer najkasneje do 8. maja 2020, na elektronski naslov urska.fric@fis.unm.si.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.