Storitve

Izposoja gradiva

Izposodite si lahko do 5 enot knjižničnega gradiva skupaj (več le, če dovoli vodja knjižnice).

GradivoRok izposojePodaljšanje
Knjige in ostalo gradivo
(elektronsko gradivo)
14 delovnih dni1 x 14 delovnih dni, če gradivo ni rezervirano za druge uporabnike in če jim rok izposoje še ni potekel.
Obvezna študijska literatura7 delovnih dniBrez možnosti podaljšanja
Referenčno gradivo ali gradivo namenjeno samo za uporabno v prostorih knjižnice1 delovni danBrez možnosti podaljšanja
Periodika, elektronsko gradivo7 delovnih dniBrez možnosti podaljšanja

Podaljšanje izposojevalnega roka je možno osebno, po telefonu, preko računalniškega kataloga ali po elektronski pošti.

Uporabniki lahko gradivo vračajo osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu / Knjižnica, Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto. V primeru, da član gradiva ne vrne pravočasno, mora plačati stroške zamudnine po veljavnem ceniku.

Vpis in članarina

Član knjižnice lahko postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo in plača članarino za koledarsko leto po veljavnem ceniku.

Za redne in izredne študente ter podiplomske študente Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je članarina vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto. Študentje morajo ob prvem obisku prinesti potrdilo o vpisu in osebni dokument.

Študentje FUDŠ in FIŠ morajo za koriščenje vseh knjižničnih storitev predložiti študentsko izkaznico fakultete. Ostali uporabniki pa si lahko gradivo izposodijo z osebnim dokumentom.

Opozorilo!

Študentje morajo ob prvem obisku knjižnice prinesti potrdilo o vpisu in osebni dokument. Višino vpisnine, zamudnine, opominov in drugih storitev knjižnice določa veljavni cenik.

Izgubljeno ali poškodovano gradivo

Uporabniki morajo poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestiti z enakim ali ustreznim nadomestnim gradivom in ob tem poravnati tudi stroške obdelave gradiva po veljavnem ceniku. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, plačajo odškodnino po veljavnem ceniku.

 

Moja knjižnica je spletni dostop do uporabniškega profila. Dostop je mogoč prek spletne strani COBISS/OPAC z izbiro ikone Moja knjižnica. Aplikacija omogoča:

 • pregled izposojenega gradiva in možnost podaljšanja roka izposoje;
 • pregled neporavnanih terjatev in omejitev;
 • sprememba gesla (geslo naj ima najmanj 6 znakov in naj ne vsebuje šumnikov ali kakšnih drugih posebnih znakov);
 • nastavitve za elektronsko obveščanje (sprememba e-naslova).

Pogoj za uporabo storitve je članstvo v Knjižnici FUDŠ/FIŠ, kjer ob vpisu dobite tudi geslo za vstop v mojo knjižnico. Prijavite se:

 • preko spletne strani COBISS – Moja knjižnica
 • vnesete siglo (51010) ali akronim (FIS) ali ime knjižnice (ki ga izberete iz spustnega seznama);
 • v ustrezni polji vnesete številko članske izkaznice in geslo, ki ste ga izbrali ob vpisu;
 • ter kliknete na ikono VSTOPI.

Ali pa se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ga ste pridobili z oddaljenim dostopom do podatkovnih baz, ki vam jih ponuja IZUM.   

Če ste geslo pozabili, se osebno zglasite v knjižnici, kjer vam bomo dodelili novo geslo.

Knjižnica FIŠ izdeluje bibliografije v sistemu COBISS zaposlenim na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Za vnos del v sistem COBISS mora avtor prispevek oddati v knjižnici ali ga pošlje po e-pošti na nina.malovrh@fis.unm.si.

Bibliografija je lahko popolna le, če bo avtor v sodelovanju s knjižnico poskrbel za vnos, redakcijo bibliografskih zapisov ter dodelitev ustrezne tipologije in pri tem upošteval navodila Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene uspešnosti.

Zaposlenim na FIŠ vnašamo njihove objave v sistem COBISS brezplačno. Ostalim raziskovalcem, ki niso zaposleni na FIŠ, storitev zaračunamo po veljavnem ceniku FIŠ. Za vse informacije se lahko obrnete na vodjo knjižnice Nino Malovrh (nina.malovrh@fis.unm.si).

Navodila:

Navodila za vnos del

Tipologija dokumentov/del

Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (IZUM, 30. 9. 2016)

Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti


Povezave:

Izpis Bibliografije raziskovalcev 

Sicris

Naši v WOS-u in Scopus-u

Način objavljena v odprtem dostopu 

Informacije o plenilskih revijah, plenilskih založnikih ter zavajajoče metrike na navedenih povezavah: 
Seznam ugrabljenih revij na “Scholarly Open Access”  
Seznam verjetno plenilskih revij na “Scholarly Open Access” 
Seznam verjetno plenilskih založnikov na “Scholarly Open Access” 
Seznam zavajajoče metrike na “Scholarly Open Access”

Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica nima, iz drugih knjižnic v Republiki Sloveniji ali iz tujine s posredovanjem medknjižnične izposoje. Stroški medknjižnične izposoje so zaračunani po ceniku knjižnice, stroški mednarodne medknjižnične izposoje pa so odvisni od vrste storitve in cenika dobavitelja.

Gradivo lahko uporabniki naročijo osebno ali po elektronski pošti (knjiznica@fis.unm.si). Uporabnik se ob oddaji naročila obveže:

 • da bo ob prevzemu gradiva poravnal vse stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo,
 • da bo poravnal vse stroške tudi v primeru, če gradiva ne bo prevzel,
 • da bo gradivo vrnil pravočasno in nepoškodovano. Za prekoračitev izposojevalnega roka zaračunamo zamudnino. V primeru poškodovanja ali izgube gradiva mora naročnik plačati vse nastale stroške.

Gradivo uporabniki prevzamejo osebno. Gradivo, ki ga knjižnica dobi v elektronski obliki (npr. e-članek,…), pa mu pošljemo po elektronski pošti.

Rok izposoje gradiva ter možnost podaljšanja določajo knjižnice, ki gradivo posodijo. Naročila, ki smo ga že posredovali dobavitelju v tujino, ni možno preklicati. Preklic naročila v slovensko knjižnico je možen le v primeru, da knjižnica dobaviteljica še ni odposlala gradiva.

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 059 075 152.