Career Centre FIS is informing you about new job opportunities:

  • Mladinski svet Slovenije (MSS) razpis za novo mladinsko delegatko oz. mladinskega delegata pri OZN. Podropnosti razpisa so dostopne na povezavi.

  • IPL Consulting Adriatic d.o.o. razpisuje delovno mesto za svetovaleca za uvajanje programskih rešitev. Več na povezavi.

  • Belimed d.o.o. razpisuje delovno mesto za svetovalca za uvajanje programskih rešitev. Več na povezavi.

Skip to content