V ponedeljek, 16. decembra 2019, bo na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, v predavalnici Kilobyte potekalo izobraževanje za zaposlene v pisarnah za prenos znanja in tehnologij. 

Dogodek bo izvedla Pisarna za prenos znanja in tehnologij TTO FIŠ, ki je član Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo.

Več o vsebini dogodka in predavateljih, pa v programu.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Skip to content