Obdobje poteka: 15. 11. 2019—14. 11. 2023

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti ”Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju”

Mladi raziskovalec v letu 2019 – Jelena Joksimović

Obdobje poteka: 15. 11. 2019—14. 11. 2023

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti ”Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju”

Naziv projekta: Mladi raziskovalec v letu 2019 – Jelena Joksimović (Young researcher in year 2019 – Jelena Joksimović)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

———-

Mlada raziskovalka se bo v svojem raziskovalnem delu vsebinsko navezala na delo raziskovalnega programa, ki sodi v interdisciplinarno področje analize kompleksnih omrežij. Pri tem bo poseben poudarek na omrežij, v katera se inovacijski akterji povezujejo v okviru četverne vijačnice (quadruple helix). V konceptualnem okviru bo izhajala iz čedalje bolj aktualnih raziskav o mednarodnih verigah vrednosti, v katere se povezujejo majhne pametne tovarne prihodnosti (majhna in srednje velika industrijska podjetja) z namenim povečevanja inovativnosti, dodane vrednosti, ciljnega sodelovanja pri razvoju in proizvodnji novih produktov ter večje fleksibilnosti in specializacije posameznih podjetij. Posebna pozornost bo namenjena pogojem za oblikovanje transnacionalnih omrežij. V okviru raziskovalnega dela bo kandidatka primerjala različne pristope k modeliranju dinamike omrežij, pri čemer bo uporabljala različne vrste podatkov, tako primarne kot sekundarne, tako kvalitativne kot kvantitativne.

Mentor: prof. dr. Borut Rončević

Skip to content