Namen poletne šole je bil udeležence seznaniti s temeljnimi tehničnimi znanji s področja razvoja mobilnih aplikacij, s čimer so pridobili osnovno zavedanje o zmogljivostih mobilnih platform. Poleg tehničnih znanj so ves čas trajanja poletne šole skušali skupaj analizirati tudi različne pristope k uporabniški izkušnji.

Skip to content