Rok za zapolnitev še prostih mest bo potekal od 24. 9. 2020 do 25. 9. 2020 do 12. ure.

Prijavite se lahko na študijska programa:

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

  • kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 25. septembra 2020 do 12. ure, vse morebitne priloge pa je fakulteta prejela do 25. septembra 2020 do 18. ure,
  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z AAI-računom v eVŠ do 25. septembra 2020 do 12. ure, vse morebitne priloge pa je fakulteta prejela do 25. septembra 2020 do 18. ure,
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 25. septembra 2020 do 12.ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in je ne glede na način dostave prispela na fakulteto do 25. septembra 2020 do 18. ure.

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 25. septembra 2020 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele na fakulteto. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.