Obdobje poteka: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018, podaljšanje do 31.8. 2019

Financer: EU H2020 (Marie Curie European Joint Doctorates)

Sodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije

Cilj tega projekta je razviti splošen in skladen niz orodij za identifikacijo in nadzor sistemov, kot tudi izboljšati sposobnosti napovedovanja. To nalogo bomo uresničevali s kombiniranjem pristopov (zgoraj navzdol in od spodaj navzgor), ki se bodo uporabljali za ugotavljanje najustreznejših spremenljivk. Takšna analiza bo integrirana z izvajanjem ustreznimi študijami primerov in vzajemnim potrjevanjem različnih tehnik za testiranje pravilnosti predpostavk (v okviru teoretičnih modelov in v eksperimentalnih časovnih serijah, primer so fiziološki in nevronski podatki). Na koncu projekta bomo razvili uporabniku prijazen paket programske opreme, ki bo širokemu naboru potencialnih uporabnikov omogočal širši dostop do metod in bo primeren tudi za tiste uporabnike z minimalnimi teoretičnimi kompetencami. Poleg tega bomo usposobiti novo generacijo znanstvenikov, ki bodo lahko izvajali širok spekter interdisciplinarnih pristopov k multivariatnim časovnim signalom, ki bi lahko nastali pri razvoju kompleksnih sistemov.

Vodja projekta: doc. dr. Zoran Levnajić

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 642563”.

Skip to content