Obdobje poteka: 12. 7. 2017―31. 12. 2018
Financer: 80% sofinanciranje s strani ESRR in Republike Slovenije, 20% lastna sredstva
Sodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju, Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot

Obdobje poteka: 12. 7. 2017―31. 12. 2018
Financer: 80% sofinanciranje s strani ESRR in Republike Slovenije, 20% lastna sredstva
Sodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju, Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot je operacija, ki je nastala kot del Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Operacija je sofinancirana iz Evropskega Sklada za Regionalni Razvoj (ESRR).

Vodilni partner in pobudnik operacije Mreže lokalnih ponudnikov je Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, kot aktivni partner in povezovalec v operaciji sodeluje KZ Krka z.o.o., kot informacijska in razvojna podpora sodeluje Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, aktivni partner pa je tudi Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanja krajine, naravne in kulturne dediščine – društvo Grmčani.

Operacija vpeljuje inovativen model povezovanja ponudnikov – mrežo ponudnikov produktov podeželja in jim omogoča skupen inovativen način trženja v okviru virtualne (spletne) tržnice. Operacija podpira kreacijo novih podjetniških idej in modelov, npr. vzpostavitev skupnih predelovalnih obratov in sodelovanje v zelenih javnih naročilih.

Na območju LAS DBK bomo identificirali ponudnike prehrambnih in drugih izdelkov in storitev (npr. kovačija), značilnih za to področje, in jih povabili k sodelovanju pri oblikovanju mreže lokalnih ponudnikov.  Za doseganje čim večje učinkovitosti in ekonomičnosti bo delovanje mreže podprto s spletnim portalom in mobilno aplikacijo, promocija mreže in ponudnikov pa se bo odvijala tudi v socialnih omrežjih in na spletu.

Namen spletnega portala je zbiranje in vzdrževanje podatkov o članih mreže ter njihovi aktualni ponudbi (virtualna tržnica) in njena promocija, ter obveščanje javnosti in članov mreže o dogajanju v mreži. Virtualna tržnica bo članom mreže omogočala samostojno posodabljanje podatkov o svoji ponudbi, potrošnikom pa iskanje in pregled nad ponudbo. Virtualna tržnica bo integrirana z zemljevidi »Google maps«, kar bo kupcem olajšalo pot do ponudnikov. Pomembno komponento operacije bo predstavljala mobilna aplikacija, katere glavni namen bo potrošnikom olajšati nakupovanje in navigacijo do izbranih ponudnikov, poleg tega pa bo uporabnikom omogočala deljenje svoje izkušnje preko socialnih omrežij in s tem promocijo ponudnikov.

Operacija bo vplivala na zmanjševanje brezposelnosti (eno novo delovno mesto) in večjo ekonomsko rast na območju LAS DBK z doseganjem naslednjih ciljev:

 • Nova delovna mesta,
 • Oblikovanje sodobno informacijsko podprte mreže ponudnikov za skupni nastop na trgu, izboljšanje promocije in prodaje lokalnih izdelkov preko spletnega portala in mobilne aplikacije, ki bosta imela vlogo virtualne tržnice,
 • Ureditev več prodajnih mest in prodajnih polic v obstoječih trgovinah in s tem povečati lokalno samooskrbo znotraj urbanih središč,
 • Izvesti izobraževalne in promocijske aktivnosti za povečanje samooskrbe in osveščanje potrošnikov.
 • Povečanje prodaje produktov podeželja in povečanje samooskrbe, ter osveščenost potrošnikov o pomenu samooskrbe, zlasti pri naslednjih ciljnih skupinah; manjši pridelovalci in ponudniki produktov (izdelkov in storitev) podeželja, predvsem mlajši prevzemniki, končni potrošniki.


Načrtovani rezultati operacije so:

 • oblikovana mreža ponudnikov produktov podeželja in prodajnih mest, v kateri bo vsaj 30 ponudnikov in 10 prodajnih mest in ki bo podprta s spletnim portalom mreže ponudnikov in mobilno aplikacijo za potrošnike,
 • usposobljeni partnerji v mreži ponudnikov/prodajnih mest (z vidika organizacije mreže in obvladovanja mobilne aplikacije),
 • odprtje novega delovnega mesta.

Povezava na spletno stran operacije

Povezava do razpisa

Konzorcij:

 • Vodilni partner/upravičenec: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
 • Partnerji: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Kmetijska zadruga Krka z.o.o., Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje krajine, naravne in
  kulturne dediščine – Društvo Grmčani

Datum začetka operacije: 12.7.2017
Datum zaključka operacije: 31.12.2018

Višina celotnih stroškov operacije: 128.012,88 EUR z DDV.

Operacija je sofinancirana v skupni višini do 96.416,80 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine”, v okviru izvajanja prednostne naložbe “Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost”.

Skip to content