Career Centre FIS is informing you about new opened job positions:

  • Razvijalec programske opreme / Software Developer M/Ž: Adria Dom d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: analiza, razvoj in načrtovanje programske opreme v več-nivojskih arhitekturah, razvoj in uvajanje inovativnih digitalnih storitev in produktov, spremljanje in implementacija novih tehnologij, pripravo arhitektur informacijskih sistemov in optimizacija. Več informacij na povezavi.
  • Vodja ekipe razvijalcev programske opreme M/Ž: Cosylab d.d., išče osebo, ki bo opravljala vodjo ekipe razvijalcev programske opreme. V tej vlogi boš: vodilna sila ekipe 10-15 razvojnih inženirjev programske opreme, odgovoren/a za optimalno uporabo ekipne inženirske kapacitete preko določanja vlog in razporejanja dela na aktivne in nove projekte, aktivno udeležen/a pri izvedbi strategije Medical Services oddelka iz vidika rasti zaposlenih in prihodkov. Sodeloval/a pri planiranju ciljev in definiciji glavnih kazalnikov svoje ekipe, planiral/a in izvedel/a rast ekipe in zagotavljal/a dolgoročno stabilnost preko coachinga in uvajanja novih članov ekipe, vodil/a razvoj karier članov svoje ekipe in izvajal/a redne preglede uspešnosti, dnevno sodeloval/a z ostalimi oddelki v naši organizaciji – prodaja, marketing, človeški viri, redno spremljal/a stanje na projektih in pomagal/a ekipi z idejami in rešitvami za izboljšanje projektnih rezultatov, poskrbel/a, da so projekti izvedeni znotraj določenih časovnih in finančnih okvirjev. Več informacij na povezavi.
  • Svetovalec področja II M/Ž: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direkcija, išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: načrtovanje, testiranje in postavitev ter obratovanje mrežne opreme ter ostale ne-host opreme, sodelovanje z zunanjimi partnerji in ponudniki podatkovnih storitev, drugonivojska pomoč službi za podporo uporabnikom, operativno upravljanje in nadzor delovanja omrežne infrastrukture. Več informacij na povezavi.
  • Svetovalec področja I M/Ž: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direkcija, išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog za zagotavljanje nemotenega delovanja omrežja IS Zavoda, konfiguriranje in upravljanje brezžičnih omrežij Zavoda in mobilnih naprav, konfiguriranje in upravljanje dostopa za zunanje partnerje, drugonivojska tehnična podpora za uporabnike , organizacija odprave kritičnih napak na sistemski opremi, aktivno sodelovanje z zunanjimi partnerji pri odpravi zahtevnejših napak. Več informacij na povezavi.
Skip to content