The Career Centre FIS provides you with new employment advertisements:

  • Višji ekspert za IT in storitve M/Ž: A1 Slovenija, d. d., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: reševanje in proaktivno iskanje ustreznih tehničnih rešitev glede na potrebe notranjih poslovnih strank, sodelovanje pri projektih razvoja naprednih spletnih in mobilnih rešitev, priprava tehničnega načrta za razvoj sistemov in storitev za informacijsko podporo poslovanju za obdobje trajanja poslovnega načrta, nadgradnje, razširitve in optimizacija obstoječih rešitev za informacijsko podporo poslovanju, izvajanje izboljšav, optimizacij in nadzora uporabniških vmesnikov, pravočasno in kakovostno izvajanje aktivnosti operaterja ter skupine TAG, povezanih z informacijsko podporo poslovanju, usklajevanje uvedbe novih rešitev za informacijsko podporo poslovanju (platform, aplikacij, storitev, funkcij). Več informacij na povezavi.
  • Svetovalec strokovnjak (senior IT consultant) M/Ž: Troia d.o.o., v svoje vrste vabi osebo za opravljanje sledečih nalog: pomoč prodaji pri generiranju novih produktov in rešitev, reševanje kompleksnih problemov in oblikovanje rešitev , vodenje sestankov z naročniki za ugotavljanje zahtev in pogojev, aktivno sodelovanje v prodajnih aktivnostih (priprava in predstavitev prodajnih prezentacij rešitev, demonstracije delovanja IT sistemov), planiranje časovnice in potrebnih sredstev za izvedbo projekta, ki vključuje definiranje zahtev za potrebne človeške vire, programsko in strojno opremo v sodelovanj s projektnimi vodji in prodajno ekipo, izvedba delavnic, pregled, analiza in razumevanje poslovnih procesov, sistemskih potreb, potrebnih integracij, poslovanja naročnika, njihove prakse in narave industrije ter priprava in potrjevanje zapisnikov, priprava design dokumenta rešitve (blueprint) in potrebnih opravil za izvedbo, priprava in revizija testnih scenarijev, predstavitev rešitev v obliki pisnih in ustnih poročil, konfiguracija, razvoj, testiranje dogovorjenih rešitev, nadzor nad konfiguracijo, razvojem in testiranjem dogovorjenih rešitev, usklajevanje dela s projektnim vodjem ter ostalo svetovalno in tehnično ekipo, pomoč naročniku pri upravljanju sprememb povezanih s predlagano rešitvijo, organizacija šolanj in usposabljanj za naročnikove uporabnike in ostale svetovalce, izvedba in/ali nadzor nad izvajanjem šolanj in usposabljanj naročnikovih uporabnikov, identifikacija novih poslovnih priložnosti, tako pri obstoječih naročnikih kot tudi pri novih potencialnih klientih, kontinuirano proaktivno izobraževanje. Več informacij na povezavi
  • Optimizator spletnih strani M/Ž: AGENCIJA AGADO d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: skrb za spletne strani podjetja: optimizacija spletnih strani (tehnična in vsebinska), dodajanje in posodabljanje vsebin na spletni strani (novic in razpisov), delo v sistemu WordPress, spremljanje analitike v Googlu, poznavanje Search console, programiranje in posodabljanje spletnih obrazcev, Short Code, oblike spletnih strani, pasic (bannerjev),skrb za usklajeno delovanje z zunanjimi strokovnjaki in institucijami, ki delujejo na tem področju. Več informacij na povezavi.
  • Razvijalec programske opreme M/Ž: Metronik d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: sodelovanje v arhitekturnih skupinah in projektnih timih, priprava tehničnih (programskih) rešitev za industrijo, analiza in reševanje problemov, izvedba razvojnih testov. Več informacij na povezavi.  
  • IT sistemski analitik M/Ž: ZZI d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: zbiranje uporabniških zahtev, izdelava sistemskih in funkcijskih specifikacij informacijskega sistema, modeliranje rešitev in podatkovnih modelov, izdelava dokumentacije, sodelovanje z arhitekti, programerji, testerji pri izdelavi rešitev, testiranje in dokumentiranje. Več informacij na povezavi.
Skip to content