Na naši Facebook strani objavljamo 1. nagradno vprašanje iz znanja računalništva in spletnih tehnologij!

Povezava do naše Facebook strani.

Rešitev nam pošljite v zasebno sporočilo na Facebooku do vključno nedelje, 24. 1. 2021. Zraven napišite svoje ime, priimek in naslov ter srednjo šolo (če ste dijak ali dijakinja).

Nagrade bomo podeljevali v dveh kategorijah in sicer bodo v prvo kategorijo vključeni samo dijaki in dijakinje, v drugo kategorijo pa vsi ostali sodelujoči. K sodelovanju ste torej vabljeni tudi vsi ostali, ki vas zanima računalništvo, programiranje in spletne tehnologije.

Vsak teden bomo za odgovor, ki bo prejel največje število točk, podarili promocijska darila v obeh kategorijah. Če bo več odgovorov z enakim številom točk, bo nagrado prejel tisti, ki je svoj odgovor posredoval prvi.

Vabljeni!

—–

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Vigenèrjeva šifra je polialfabetična šifra, ki se je uporabljala za šifriranje sporočil že v 16. stoletju. Za uporabo takšnega načina šifriranja potrebujemo sporočilo, ki ga želimo zakodirati, in ključ v obliki besede s katerim se sporočilo zakodira. Kodiranje sporočila deluje tako, da najprej vsaki črki slovenske abecede priredimo številske vrednosti (A = 1, B = 2,… , Ž = 25). Nato vzamemo sporočilo, ki ga želimo zakodirati, in pod njim ponavljamo ključ, dokler ne dosežemo enake dolžine.

Pokažimo omenjeno šifriranje na primeru sporočila KRIPTOGRAFIJA in ključu FIŠ. Prvo črko zakodiranega sporočila dobimo tako, da vzamemo vrednost črke K (12) in jo seštejemo z vrednostjo črke F (7), dobimo vrednost 19, ki predstavlja črko S. Pri tem pazimo, da v primeru vsote nad 25 najprej od nje odštejemo 25, da dobimo pravo vrednost črke. Drugo črko C dobimo tako, da seštejemo vrednosti črk R (18) in I (10), da dobimo 28, kar je enakovredno črki C = 3, po tem, ko odštejemo od vsote 25.

Primer:

Sporočilo: K R I P T O G R A F I J A

Ključ: F I Š

Postopek kodiranja sporočila:

K R I P T O G R A F I J A

F I Š F I Š F I Š F I Š F

Zakodirano sporočilo:

S C D Z E J N C T M Š E G

Vaša naloga je, da v programskem jeziku JAVA napišete funkcijo, ki prejme kot parametra dva niza. Prvi je sporočilo in drugi je ključ. Funkcija mora s pomočjo poljubnega podanega ključa zakodirati poljubno podano sporočilo po zgoraj opisanem postopku.

—–

Več o nagradnih vprašanjih in Splošne pogoje sodelovanja preberite tukaj

Skip to content