Posredujemo vam nove zaposlitvene oglase:

  • VODJA I – J017950 V SLUŽBI ZA INFORMATIKO – M/Ž: Onkološki inštitut Ljubljana išče osebo za vodenje in organiziranje dela organizacijske enote, pripravo ter spremljanje izvajanja politik, pravilnikov in navodil s področja delovanja org.enote, strokovni razvoj org. enote, uvajanje izboljšav, sprememb, novih tehnologij, pripravo predlogov sprememb notranje organizacije in implementacije potrjenih sprememb, vodenje projektov razvoja in uvajanja inf. rešitev, spremljanje razvoja IT tehnologiji in sistemov, zajem in analiza uporabniških zahtev ter priprava specifikacij za razvoj IT rešitev, priprava politik s področja inform. varnosti in izvedba varnostnih politik na področju IT, zagotovitev in vzdrževanje serverjev in mrež za prenos podatkov, zagotovitev in vzdrževanje varne hrambe elektronskih podatkov, ocenjevanje uporabe in potreb tehnologije organizacije ter priporočanje izboljšav, nadziranje izdatkov in zagotavljanje učinkovite porabe virov, samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradivsamostojna priprava analiz, informacij, poročil, planov, internih aktov in drugih gradiv, samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela po navodilu nadrejenega odgovornost za strokovno delo in zakonitost in ostale naloge po sistemizaciji delovnega mesta. Več informacij najdete na povezavi.
  • Sodelavec za IT pomoč uporabnikom – M/Ž: Akrapovič d.d. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: pomoč in svetovanje uporabnikom IT storitev, inovativnost pri izboljšavah IT storitev, prepoznavanje in odprava napak na strojni in programski opremi ter računalniški opremi v proizvodnji, posodabljanje sistemske in poslovne programske opreme, nadzor delovanja računalnikov, mobilnih naprav, tiskalnikov in računalniške opreme v proizvodnji. Več informacij najdete na povezavi
  • Razvojni inženir java – m/ž: SRC d.o.o. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: sodelovanje pri pripravi celovitega načrta za razvoj programske opreme, izvajanje nalog razvoja programske opreme. Več informacij najdete na povezavi.
  • PHP programer – m/ž: Naton d.o.o. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: Razvoj spletnih strani / aplikacij, sodelovanje na večjih mednarodnih projektih, razvoj tako custom kot znanih CMS rešitev WC, Shopify, razvoj sistema, ki združuje več področij; spletna trgovina, fakturiranje, nadzor zaloge (ERP). Več informacij najdete na povezavi.  
  • RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – m/ž: OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: skrb za računalniško in programsko opremo zaposlenih, urejanje računalniške učilnice, delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z uporabno računalnika, spodbujanje in usmerjanje izobraževanja učiteljev za uporabo informacijske tehnologije, spremljanje novosti in informiranje učiteljev na področju izobraževalne programske tehnologije, spremljanje novosti in informiranje učiteljev na področju izobraževalne programske opreme, sodelovanje pri raziskovalnih projektih, ki so povezani z informacijsko tehnologijo, opravljanje drugih nalog določenih z letnim delovnim načrtom in navodilih ravnatelja. Več informacij najdete na povezavi
  • SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA – m/ž: SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: načrtovanje informacijskih sistemov in rešitev, naročanje in vzdrževanje tehnične opreme: strežnika, računalnikov, tiskalnikov, tablic …, naročanje in vzdrževanje programske opreme: operacijskih sistemov, pisarniških programov, programov za davčne blagajne, računovodstvo…, namestitev tehnične in programske opreme, pomoč zaposlenim pri uporabi informacijske tehnologije, zbiranje ponudb, dogovarjanje in urejanje pogodb za internetni dostop, tv signal in fiksne ter mobilne telefonije, urejanje naročnin in naročanje mobilnih aparatov pri trenutnem ponudniku mobilne telefonije, – postavitev in vzdrževanje žičnih in brezžičnih omrežij omrežij, delo z različnimi bazami podatkov (v programih access in excel): vpisovanje, urejanje, popravljanje, združevanje, analiziranje, izdelava spiskov in nalepk, administriranje microsoft office 365 sistema, priprava tiskovin, druga dela po navodilih nadrejenega. Več informacij najdete na povezavi.
Skip to content