Karierni center FIŠ vam posreduje prosta delovna mesta:

  • Inženir varnosti informacijskih sistemov – tehnični strokovnjak v sektorju skladnost in varnost M/Ž: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: načrtovanje, uvajanje in nadzor varnostnih meril in politik za zaščito računalniških sistemov, mreže in informacij v sodelovanju z iso in ea, razvoj tehničnih rešitev in varnostnih orodij za zmanjševanje varnostnih ranljivosti in avtomatizacijo ponavljajočih nalog, konfiguracija in reševanje težav na varnostnih komponentah infrastrukture, zaznavanje varnostno sumljivih dogodkov v informacijskem sistemu, izvajanje redno testiranje in nadzor infrastrukture za potencialne varnostne ranljivosti komponent infrastrukture, zagotavljanje promptno obveščanje uporabnikov in operativno reševanje ob varnostnih incidentih, ter pomaga pri raziskavi le-teh, izvajanje analiz varnostnih dogodkov s pomočjo podatkov iz različnih virov, aktivno sodelovanje v projektih informacijske varnosti in drugih projektih banke, izvajanje stalnega nadzora in zaščite informacijskega sistema, priprava in dokumentiranje standardnih operativnih postopkov in protokolov, pisanje izčrpnih poročil vključno z izsledki in predlogi za izboljšavo informacijske varnosti, opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega. Več informacij najdete na povezavi.
  • Programer aplikacij VII/1 – pripravnik (šifra 1441) v sektorju za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo, v oddelku analiza in diseminacija podatkov M/Ž: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: pomoč pri razvijanju aplikacij, modulov, uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje, pomoč in sodelovanje v projektnih skupinah, pomoč pri opravljanju drugih nalog z delovnega področja. Več informacij najdete na povezavi.
  • Skrbnik podpore uporabnikom VI – (šifra dm j016071) M/Ž: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: zagotavlja storitve podpore uporabnikom, vodi ustrezne evidence zahtevkov uporabnikov, koordinira odzivne aktivnosti podpore uporabnikom, zagotavlja preventivne ukrepe za zmanjševanje potreb neposrednih pomoči, informira uporabnike, skrbi za delovanje in prilagajanje informacijske podpore za vodenje zahtevkov uporabnikov ter pripravlja poročila in analize zunanjemu izvajalcu, s katerim ima ZF sklenjeno pogodbo o sodelovanju za vzdrževanje informacijskega sistema, posreduje podatke za podrobnejšo analizo, če ti obstajajo in so na voljo upravlja predloge za novo računalniško opremo in skrbi za odpis opreme, skrbi za evidence računalniške opreme, ki je v uporabi na delovnih mestih sodeluje pri zagotavljanju nemotenega in varnega delovanja informacijsko-komunikacijske opreme skupaj z zunanjim izvajalcem, s katerim ima ZF sklenjeno pogodbo o sodelovanju za vzdrževanje informacijskega sistema, izvaja naloge upravljanja pravic dostopov do prostorov in sistemov ter nadzora teh dostopov sodeluje pri načrtovanju, izdelavi specifikacij ter pri uvajanju novih informacijskih aplikacij in storitev s področja sistemske varnostne infrastrukture usklajuje izmenjavo podatkov sistemske varnostne infrastrukture na UL, sodeluje s pooblaščencem za varstvo podatkov in izvaja ustrezne ukrepe glede na priporočila pooblaščenca, izvajanje del po odredbi dekana in tajnika, opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta. Več informacij najdete na povezavi
  • Razvijalec programske opreme – svetovalec M/Ž: NLB d.d. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: načrtovanje, razvijanje (programiranje), vzdrževanje in dopolnjevanje programskih rešitev, uvajanje in nadzor standardov zaščite in kvalitete v informacijske sisteme, uvajanje novih orodij za relacijske baze podatkov pri razvoju aplikacij, testiranje informacijskih / programskih rešitev, uvajanje novih tehnologij in standardov za razvoj programskih rešitev, sodelovanje pri načrtovanju strategije in arhitekture računalniških informacijskih procesov, skrbništvo in koordinacija razvojnih del z zunanjimi izvajalci, prenosi informacijskih rešitev med razvojnimi in produkcijskimi okolji, sodelovanje pri analizah, ocenah dela in drugih aktivnostih razvojnega procesa, opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog organizacijske enote, koordiniranje in vodenje timov, predlaganje in/ali uvajanje izboljšav, mentorstvo in prenos znanj, koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa, sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah. Več informacij najdete na povezavi.
  • Programer, smer IT razvoj in podpora M/Ž: KITIO d.o.o. išče osebo , ki bo opravljal/a naslednje naloge: razvoj plačilne platforme S-pay, razvoj večjih mednarodnih spletnih projektov, vzdrževanje sistemov in spletnih strani. Več informacij najdete na povezavi.
Skip to content