Posredujemo vam nove zaposlitvene oglase:

  • Podatkovni analitik / Data Scientist M/Ž: GEN-I, d.o.o. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: uporaba metod strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja za preverjanje poslovnih vprašanj na podatkih, predpriprava različnih vrst podatkov in izdelava relevantnih značilk, gradnja napovednih modelov iz velikih količin podatkov, optimizacija učinkovitosti in uspešnosti napovednih modelov, vizualizacija rezultatov ter predstavitev analiz sodelavcem in naročnikom, sodelovanje pri implementaciji lastnih modelov v stabilnem (produkcijskem) okolju. Več informacij najdete na povezavi.
  • Svetovalec za podporo strankam v hrvaškem jeziku / Customer Supporter for Croatian language M/Ž: Oryx d.o.o. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: tehnična in prodajna pomoč uporabnikom preko spletne klepetalnice, elektronske pošte in telefona, zagotavljanje kakovostne podpore, administrativna podpora, pomoč pri prevajanju, vzpostavitev baze znanja za standardizirane zahteve, pomoč pri testiranju in optimizaciji novih produktov in platforme. Več informacij najdete na povezavi.
  • Inženir računalniškega omrežja M/Ž: Petrol d.d. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: načrtovanje, integracija, namestitev, upravljanje in administracija mrežne informacijske infrastrukture, zagotavljanje neprekinjenega delovanja mrežne informacijske infrastrukture, analiza učinkovitosti delovanja podatkovnega omrežja in priprava ključnih indikatorjev učinkovitosti, sodelovanje s poslovnimi uporabniki in zunanjimi izvajalci pri vzdrževanju, razvoju in testiranju mrežnih informacijskih rešitev, upravljanje informacijske varnostne politike za področje računalniških mrež, snovanje, planiranje in izvedba tehničnih rešitev, dokumentiranje arhitekture podatkovnega omrežja, sodelovanje v projektnih skupinah. Več informacij najdete na povezavi.
  • Sistemski administrator v (šifra dm 59246) v direktoratu za informacijsko družbo in informatiko, uradu za razvoj digitalnih rešitev, sektorju za razvoj skupnih gradnikov – M/Ž: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: vsebinsko in tehnično skrbništvo informacijskih (it) rešitev, izobraževanje uporabnikov it rešitev, – koordinacija in sodelovanje v projektnih skupinah, sodelovanje pri zagotavljanju delovanja operacijskih sistemov in aplikacij, nameščenih na njih, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij, opravljanje drugih nalog po navodilu neposrednega vodje. Več informacij najdete na povezavi.
  • Arhitekt infrastrukture is v sektorju infrastruktura IS M/Ž: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: projektiranje globalne arhitekture IS, njena optimizacija in smotrno ravnanje s sredstvi infrastrukture IS, skrb za nemoteno delovanje strojne in programske opreme, diagnostika in odprava napak na komunikacijski infrastrukturi, vzdrževanje dokumentacije, sodelovanje pri izvajanju nadgradenj in uvajanju novih tehnoloških rešitev. Več informacij najdete na povezavi