We are informing you about new job opportunities every week:

  • DevOps inženir M/Ž: Etrel d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje najnaprednejše platforme za upravljanje in nadzor polnilne infrastrukture, avtomatizacija infrastrukture in procesov podjetja, nadzor nad infrastrukturo podjetja in reševanje motenj v delovanju, odkrivanje novih, inovativnih praks v segmentu, ki bo preobrazila družbo – e-mobilnosti. Več informacij na povezavi.
  • Junior IT Specialist Belimed Connect M/Ž: Belimed d.o.o., v svoje vrste vabi osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: podpora 3. stopnje pri nameščanju programske opreme Belimed Connect (remote, po telefonu in na lokaciji) ter zagotavljanje nemotenega prehoda s stare programske opreme, podpora na lokaciji v primeru zahtevnih nadgradenj in modifikacij, v primeru težav koordinacija med sedežem podjetja, podružnicami, agenti in kupci, priprava novic (Newsletter) na področju inštalacij ter njihova distribucija. Več informacij na povezavi.
  • Oblikovalec/-ka uporabniških vmesnikov M/Ž: Etrel d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: delo v timu z razvijalci, frontend arhitekti, produktnimivodji, UX oblikovalci in brand/visual oblikovalci, razvoj dizajn sistema in standardnih UI elementov inpriročnikov Etrel oblikovalskega jezika (za razvijalce inostale deležnike), razvoj vmesnikov web aplikacij, mobilnih aplikacij in HWproduktov za polnjenje električnih vozil, izvajanje dizajn raziskav (izvajanje intervjujev, opazovanj,usability testov), razvoj intuitivnih in konsistentnih rešitev uporabniškihvmesnikov, delo z UX oblikovalci in skrb za kakovostni prenosuporabniških poti v uporabniške vmesnike, delo z Q.A. ekipo pri testiranju kode in skrb za kakovostnoimplementacijo rešitev. Več informacij na povezavi.
  • Administrator z osnovnim znanjem programiranja M/Ž: HSG KARIERA, išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: razumevanje različnih dogodkov v življenjskem ciklu farmacevtskih izdelkov in razumevanje vpliva osnovnih podatkov materialov na stopnje življenjskega cikla izdelka, poglobljeno poznavanje poslovanja, sistemov in procesov, z izkušnjami na področju upravljanja, nadzora in lastništva osnovnih podatkov materialov, zagotavljanje usklajenih osnovnih podatkov materialov v vseh fazah njihovega življenjskega cikla kot tudi v globalnih poslovnih procesih, opredelitev in upravljanje procesov osnovnih podatkov materialov za proizvodne lokacije, določitev matrike odgovornosti za izvajanje aktivnosti na področju osnovnih podatkov materialov (npr. oseba za določitev parametrov, oseba za posodobitev sistema SAP z vnosom točnih vrednosti itd.), vzdrževanje atributov v sistemih na podlagi analize osnovnih zahtev ter zagotavljanje, da so vsi podatki v sistemih zanesljivi in iz pravih virov. – Zagotavljanje, da se vzpostavi celovitost in kakovost osnovnih podatkov materialov na proizvodnih lokacijah, preverjanje, urejanje in spreminjanje zahtev za vzdrževanje osnovnih podatkov materialov na proizvodnih lokacijah, upoštevajoč procese, povezane z globalnimi osnovnimi podatki in pripadajočimi splošnimi postopki, odgovornost za določanje prednostnih nalog za zagotovitev pravočasnega sproščanja šifer materialov na proizvodnih lokacijah, z namenom zagotavljanja uspešne implementacije proizvodov na trgu, zagotavljanje tehničnih strokovnih znanj na področju osnovnih podatkov materialov za svetovanje o najboljših praksah, ekspertno delovanje na področju osnovnih podatkov materialov z namenom racionalizacije, poenostavitve in harmonizacije procesov, zagotavljanje skladnosti z GMP, zakonskimi zahtevami in ZVO. Več informacij na povezavi.
  • ERP svetovalec (MS Dynamics 365 BC) M/Ž: RCL Int. d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: osnovno poznavanje poslovnih procesov (blagovno knjigovodstvo, finance in računovodstvo), spremljanje in proučevanje potreb, izzivov in priložnosti obstoječih in potencialnih strank s ciljem razvoja temu primernega nabora storitev in rešitev, pomoč pri implementaciji informacijskega sistema (MS Dynamics 365 BC), izvajanje podpore in svetovanja na področju informacijskih sistemov, izobraževanje ključnih uporabnikov, sodelovanje pri pripravi prodajnih ponudb , sodelovanje pri pripravi in izvedbi predstavitev, samostojno testiranje aplikacije. Več informacij na povezavi.