Posredujemo vam nove zaposlitvene oglase:

  • IT Poslovno-sistemski analitik v podatkovnem centru M/Ž: AMPLEXOR Adriatic, rešitve za upravljanje dokumentov in procesov d.o.o. išče osebo za: zagotavljanje kontinuitete poslovanja podjetja Amplexor. V okviru IT podatkovnega centra bi skrbeli aplikativne rešitve in podporne storitve; sodelovanje v projektih ali prizadevanjih za razvoj in razširitev storitev podjetja Amplexor na svojem področju; izvajanje in spremljanje ustreznih standardov kakovosti in varnosti informacij, povezanih z dodeljeno podjetniško informacijsko infrastrukturo (strojna in / ali programska oprema, tehnologija / sistemi / aplikacije / orodja) glede obstoječega sistema upravljanja kakovosti in sistema za upravljanje varnosti informacij; sodelovanje z IT osebjem ter drugimi poslovnimi enotami, dobavitelji ali partnerji z uporabo ustreznih komunikacijskih tokov; svetovanje vodjem storitev in projektov, vodjem skupin, sodelavcem ali strankam / partnerjem znotraj področja; prispevanje k zagotavljanju čistega dogovora o ravni storitev SLA, med ponudniki in strankami. Več preberite na povezavi
  • Poslovni IT analitik M/Ž: Orbico d.o.o. išče osebo za: upravljanje, analiza in zagotavljanje podpore prodaji skozi BI (business intelligence), skrb za pravilnost prodajne analitike v podjetju (bi orodje), priprava dnevnih, tedenskih in mesečnih prodajnih analiz, sodelovanje pri planiranju in načrtovanju poslovanja podjetja, odgovornost za prepoznavanje rešitev in tehnologij, ki usmerjajo prodajno učinkovitost, zajemanje in definiranje novih poslovnih zahtev ali sprememb, sodelovanje z različnimi deležniki, ki so odgovorni za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema – s sap ekipo projektno znotraj orbico skupine in z zunanjimi partnerji, sodelovanje pri planiranju razvoja procesov in spremljanje procesov in morebitno ukrepanje v primeru napak (podpora uporabnikom). Več preberite na povezavi
  • Junior sistemski inženir omrežij M/Ž: Unistar LC d.o.o. išče osebo za delo na naslednjih področjih: konfiguracija, vzdrževanje, spremljanje in odpravljanje težav na strojni in programski opremi, pomoč in podpora pri implementaciji omrežnih rešitev, pomoč pri pripravi nadgradenj obstoječih omrežnih sistemov in storitev, pomoči pri upravljanju in vzdrževanju mrežnih gradnikov (stikal, usmerjevalnikov) in skrb za interno tehnično dokumentacijo v skladu z interno IT-politiko. Več preberite na povezavi
  • Svetovalec za SAP FICO (finance in kontroling) M/Ž: Hisense Gorenje Europe, d.o.o. išče osebo za svetovanje, razvoj in implementacijo poslovnih procesov na sistemu SAP, za pripravo tehnične dokumentacije za poslovne procese, sodelovanje z ostalimi procesnimi skupinami znotraj področja IT in izvajanje izobraževanj in pomoč uporabnikom IS. Več preberite na povezavi.
  • Senior sistemski inženir omrežij M/Ž: Unistar LC d.o.o. išče osebo za načrtovanje in izvedba namestitev omrežne opreme ter konfiguriranje omrežnih naprav, zagotavljanje operativnosti in varnostni omrežja, diagnostika in odprava napak na omrežju, vzdrževanje programske opreme na omrežnih napravah, analiza strojne opreme, podajanje predlogov za novo strojno opremo in spremembo arhitekture za odpravo ozkih grl, varnostnih lukenj in povečanje kapacitet, izvajanje posegov v omrežju v skladu s postavljenimi konfiguracijami in politiko upravljanja sprememb, monitoring delovanja omrežja in omrežnih naprav, izvedba vzdrževalnih del in sistemskih nadgradenj,  skrb za ustrezno podpiranje sodobnih protokolov in priključitev naprav, zasnova, upravljanje in orkestracija omrežnih avtomatizacijskih tehnologij in skrb za sistemsko in projektno dokumentacijo. Več preberite na povezavi.