V sredo, 22. aprila 2020, je on-line preko Skypa potekal seminar študenta Gregorja Grajzarja z naslovom Načrtovalski vzorci v programiranju (Software Design Patterns). Seminarska naloga je bila izdelana v okviru predmeta Uvod v programiranje pod mentorstvom doc. dr. Bernarda Ženka.

Programerji se vedno znova srečujejo s podobnimi problemi in načrtovalskimi vzorci (angl. object patterns) predstavljajo možen nabor preizkušenih in uveljavljenih načinov za njihovo reševanje. Seminar se je le dotaknil te sicer obširne tematike. Prvi del seminarja je bil namenjen motivom za tak pristop do reševanja problemov, razširjenjenosti te tehnike pri različnih programskih jezikih in grob pregled tega, kakšne programerske izzive rešuje posamezna skupina vzorcev. V zadnjem delu so si študenti pobliže pogledali nekaj tipičnih vzorcev v jeziku Java. Sledila je krajša diskusija.

“Oblikovanje programerskih rešitev je pravzaprav umetnost, zato ne obstaja definicija, katera umetnost je najboljša” (Sarcar, 2019, str. 462).

Študent Gregor Grajzar je s seminarjem želel motivirati druge študente, da razširijo svoj nabor programerskih znanj z orodji, ki njega osebno navdušujejo in jim bodo lahko v pomoč pri njihovi osebni karieri.

Skip to content