5. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov: RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU – GIBALO RAZVOJA IKT?

V četrtek, 15. 3. 2012 je od 9. do 14. ure v dvorani Fontana Hotela Balnea v Dolenjskih Toplicah potekal 5. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov. Zadnjih nekaj let je vse več govora o računalništvu v oblaku (ang. cloud computing). Gre za storitve programske opreme, računalniške obdelave, shrambe in dostopa do podatkov, ki s strani končnega porabnika ne zahtevajo ne fizične lokacije ne konfiguracije sistemov, ki zagotavljajo storitve. Novi koncepti uporabnikom omogočajo številne prednosti, od zmanjševanja potreb po začetnih naložbah v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT), nižanja stroškov za IKT, lažjega in hitrejšega vstopa na trg, prilagajanja njihovim potrebam, do novih poslovnih modelov in plačevanja po porabi. Vse to pomeni, da se podjetja lahko posvetijo svoji osnovni dejavnosti. To je še posebej aktualno in pomembno v času, ko se soočamo z obdobjem gospodarske negotovosti. Kljub jasnim prednostim pa se porajajo tehnična, pravna in druga vprašanja. Dogodek je organizirala Sekcija za informatiko v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.

Predavali so:

  • Peter Geršič, svetovalec T-media, d. o. o. in raziskovalec na Fakulteti za informacijske študije,
  • Przemek Sienkiewicz, Head of Google Enterprise CEE, Rusia & CIS,
  • Dalibor Baškovč, koordinator projekta CLASS –  CLoud ASsisted Services,
  • Sandi Rožman, Mikrografija, d. o. o.,
  • Matej Barbo,
  • Renato Rjavec, INFOTEHNA Skupina, d. o. o.,
  • Tomaž Bratuša, mag., Fakulteta za informacijske študije,
  • pred. Marjan Potočnik, Fakulteta za informacijske študije,
  • Rok Jerman, Sophos, d. o. o.
Skip to content