Obdobje poteka: 1. 8. 2012 – 30. 9. 2015
Financer: MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov je projekt, ki se je začel z generacijo doktorskih študentov 2012/13.

Namen projekta je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe. 

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za študente doktorskega študija na fakulteti, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov. 

Vodja projekta: doc. dr. Zoran Levnajić

Skip to content