Obdobje poteka: 01. 10. 2018—30. 09. 2022

Sofinancer: 80 % delež Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % delež Republika Slovenija

Naziv projekta: Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo

Kratek naziv: Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Vrsta projekta: Pedagoški projekt

Vloga FIŠ: Konzorcijski partner

Konzorcijski partnerji v projektu so naslednji javni visokošolski zavodi: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študijev Novem mestu

———-

Več podrobnosti o projektu je na voljo na povezavi.

Vodja projekta na FIŠ: doc. dr. Katarina Rojko

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Skip to content