Volitve članov Senata FIŠ so potekale v četrtek, 8. 10. 2020, v predavalnici Petabyte, med 8. in 16. uro. Volitve so bile tajne.

Volilna komisija na volišču in med potekom volitev ni zabeležila nobene kršitve. Po 16. uri je Volilna komisija FIŠ razglasila konec glasovanja in uradno zaprla volišče.

V prostoru volišča je neposredno po koncu glasovanja Volilna komisija FIŠ odprla glasovalno skrinjico in pregledala ter preštela glasovnice. Volilna komisija je ugotovila, da so v skladu s sprejetimi pravili, za člane Senata za obdobje od 8. 10. 2020 do 30. 09. 2024 izvoljeni:

  • izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska
  • doc. dr. Boštjan Delak
  • doc. dr. Nuša Erman
  • doc. dr. Urška Fric
  • izr. prof. dr. Zoran Levnajić
  • izr. prof. dr. Blaž Rodič
  • prof. dr. Borut Rončević
  • prof. dr. Riste Škrekovski
  • prof. dr. Matevž Tomšič
Skip to content