OBVESTILO ŠTUDENTOM, VISOKOŠOLSKIM UČITELJEM IN SODELAVCEM FIŠ O NOVIH UKREPIH ZARADI VIRUSA COVID-19 (ukrepi stopijo v veljavo v ponedeljek, 18. 5. 2020 in veljajo do preklica)

1. Izvajanje predavanj, vaj in seminarjev študijskih programov se do konca študijskega leta 2019/20 izvede on-line.

2. Vse druge oblike pedagoškega dela kot so izpiti, individualno delo z mentorjem, konzultacije, zagovori zaključnih del, tutorstvo ipd., se prav tako izvedejo on-line.

3. Izpiti/preverjanje znanj, ki jih ni mogoče izvajati preko spletase v študijskem letu 2019/2020 lahko izvedejo ob fizični prisotnosti študentov na fakulteti, če so zagotovljeni naslednji pogoji:

 • zagotovljena in upoštevana fizična distanca (najmanj 1,5 m) med posamezniki,
 • dosledno umivanje oz. razkuževanje rok,
 • obvezna uporaba ustrezne osebne varovalne opreme (zaščitna obrazna maska, rokavice itd.), ki si jo študent priskrbi sam; brez ustrezne varovalne opreme študent nima vstopa v fakulteto,
 • razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor,
 • prezračevanje prostorov,
 • izvedba aktivnosti v najkrajšem možnem času,

V primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal študenta, ki je prišel na izpit, ga oseba, ki je zadolžena za izvajanje izpita, nemudoma pozove naj zapusti fakulteto in ravna v skladu s priporočili NIJZ in MZ.

Opomba: Rezultati pisnih izpitov, ki se bodo izvedli na fakulteti, bodo objavljeni z zamikom in sicer v roku od 14 do 21 dni.

4. Uporaba fakultetne knjižnice FIŠ za študente je mogoča od 1. 6. 2020 dalje, pri čemer se mora zagotoviti izvajanje priporočil, ki veljajo splošno za knjižnice in jih je izdal NIJZ.

Vstop v knjižnico je v času uradnih ur knjižnice omogočen samo s predhodno najavo preko elektronske pošte (knjiznica@fis.unm.si) ali telefona (059 075 152).

V skladu z navodili NIJZ do konca trenutnih razmer čitalnica ne bo v uporabi.

5. Študenti naj zaenkrat na fakulteto ne prihajajo, če to ni zares nujno. V primeru osebnega obiska študenti lahko vstopijo v prostore fakultete od 1. 6. 2020 do preklica in se v njih zadržujejo pod naslednjimi pogoji (skladno s priporočili MIZŠ, MZ in NIJZ):

 • če imajo razlog osebnega obiska fakultete, ki ga drugače ni mogoče opraviti na daljavo (telefon, e-mail, ipd.); izvedba tovrstne aktivnosti naj se izvede v najkrajšem možnem času,
 • če se pravočasno predhodno najavijo in uskladijo termin obiska, potem je omogočen vstop le v spremstvu zaposlenega pri katerem imajo dogovorjeni opravek ali nalogo,
 • če nimajo simptomov in znakov akutne okužbe dihal,
 • upoštevati morajo fizično distanco (najmanj 1,5 m),
 • zahtevano je umivanje oz. razkuževanje rok,
 • obvezna uporaba ustrezne osebne varovalne opreme (zaščitna obrazna maska, rokavice itd.), ki si jo študent priskrbi sam; brez ustrezne varovalne opreme študent nima vstopa v fakulteto,
 • potrebna je identifikacija.

V kolikor imate kakšno vprašanje ali dilemo v zvezi z ukrepi, se lahko obrnete na referat (referat@fis.unm.si ali 07 37 37 884).

Hvala za sodelovanje in razumevanje!

Referat FIŠ