Obdobje poteka: 1. 5. 2013 – 30. 9. 2014

Financer: EU – Marie-Curie Action

Sodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Fakulteta za informacijske študije sodeluje v vseevropskem projektu “Noč raziskovalcev”, ki je namenjen promociji znanosti in karier raziskovalcev. V Sloveniji se projekt izvajaja na več lokacijah: v Ljubljani, Izoli, Planici in v Novem mestu. Projekt se izvaja v okviru 7. okvirnega programa EU, iniciativa “Marie Curie”. Več informacij na http://www.zaznanost.si/.

Letos bo Noč raziskovalcev potekala 26. septembra 2014 – program najdete tukaj

Vodja projekta: izr. prof. dr. Blaž Rodič

 

NOČ RAZISKOVALCEV 2013 V NOVEM MESTU

Noč raziskovalcev 2013 je v Novem mestu potekala v petek, 27. 9. 2013, v prostorih Fakultete za informacijske študije. Letos smo še posebej izpostavili delo informatikov in varno uporabo interneta. Tako se je dopoldne okrog 100 dijakov prvih letnikov Gimnazije Novo mesto in četrtih letnikov Šolskega centra Novo mesto udeležilo predavanja in delavnic o varnosti na internetu, ki jih je vodil Marko Potokar iz Urada informacijskega pooblaščenca. Naslov njegovega predavanja je bil Heroji prihodnosti: Raziskovalci varnosti IKT. Delavnice pa so potekale pod naslovom Bodi varen na internetu. Zaradi velike udeležbe dijakov smo izvedli kar štiri kroge delavnic. Letošnji drugi poudarek projekta pa je bila ekologija, zato so dijaki spoznali tudi novo čistilno napravo Komunale Novo mesto. Predstavnik Komunale Novo mesto je dijakom predstavil promocijsko gradivo Komunale in prikazal reportažo o gradnji nove čistilne naprave ter načrtih za nadaljnje urejanje tega področja v Novem mestu. Dijaki so se prav tako udeležili terenske nagradne igre za mlade ekologe, kjer so preverjali stanje okolja v centru Novega mesta. V nagradni igri so sodelovale tri ekipe, ki so po Novem mestu iskale skrite točke in odgovarjale na vprašanja s področja ekologije. Posamezne teme so bile odpadki, ogrožene živali, voda, prevozna sredstva, zrak. Poiskati so morali tudi primere neekološkega in ekološkega ravnanja ob reki Krki in to fotografirati. Pri nagradni igri je bil pomemben tudi čas, ekipe pa so z igro opravile v razponu od pol ure do 45 minut. Zmagovalna ekipa Dive je pravilno odgovorila na vsa zastavljena vprašanja, prišla najhitreje na cilj in za nagrado prejela tablični računalnik. Noč raziskovalcev smo zaključili s podelitvijo Nahtigalovih priznanj za leto 2013. Nahtigalovo priznanje za življenjsko delo je prejel prof. dr. Miha Japelj, priznanja za raziskovalno delo mladih pa sta prejela tudi dva študenta Fakultete za informacijske študije Matjaž Tome in Nino Vranešič.

LONG NIGHT OF RESEARCH 2013 IN NOVO MESTO

Long night of research 2013 in Novo Mesto held on Friday, 27th September 2013 at the Faculty of Information Studies. This year, we especially highlight the work of IT professionals and the safe use of the Internet. About 100 freshman of High School Novo mesto and senior students of School Centre Novo mesto attended the morning sessions. The lectures and workshops were dedicated to Internet safety and led by Marko Potokar from the Office of the Information Commissioner. The title of his lecture was The Heroes of the Future: Researchers of ICT security. Workshops were held under the title Be Safe on the Internet. Due to the high participation of students, we carried out four rounds of workshops. This year’s focus of the project was also the ecology, so we presented a new wastewater treatment plant of Komunala Novo mesto to the students. A representative of the Komunala Novo mesto presented promotional material of Komunala and show a TV-report about the construction of a new wastewater treatment plant and plans to further regulate this area in Novo mesto. Students have also participated in off-road contest for young ecologists, where they examined the state of the environment in the heart of Novo Mesto. Three teams entered the contest and they had to look for hidden items and respond to questions from the field of ecology. The topics were waste, endangered animals, water, transportation and air. They were also to find examples of non-ecological and ecological practices by the river Krka and to photograph them. In terms of the competition was also important to reach a good time, our teams managed the contest in the range from half an hour to 45 minutes. The winning team “Dive” correctly answer all the questions, were the fastest and hence win a Tablet PC. Long night of research 2013 was completed by award ceremony of Nahtigal awards for 2013. Nahtigal award for his life’s work has received prof. Dr. Miha Japelj, recognition for research work of young people were awarded to two students of the Faculty of Information Studies Matjaž Tome and Nino Vranešič. 

Skip to content