Od četrtka, 5. novembra 2020, do sobote, 7. novembra 2020, so potekale študentske volitve za člane Študentskega sveta in predstavnike študentov v organih ter komisijah FIŠ. Volilo je 16,9% volilnih upravičencev, ki so izvolili novi sedemčlanski Študentski svet ter predstavnike v preostale organe in komisije FIŠ.

Novoizvoljeni predstavniki študentov FIŠ so:

Študentski svet FIŠ :

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 2. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS
 3. Irena Mostek, študentka 1. letnika DR
 4. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 5. Nina Strojinc, študentka 2. letnika MAG
 6. Žiga Šume, študent 3. letnika VS
 7. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS

Akademski zbor:

 1. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS
 2. Janez Gregor Grajzar, študent 2. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 4. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS
 5. Irena Mostek, študentka 1. letnika DR
 6. Žan Počkar, študent 2. letnika VS
 7. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 8. Nina Strojinc, študentka 2. letnika MAG
 9. Ilija Subotić, študent 2. letnika DR
 10. Miloš Škorc, absolvent MAG
 11. Žiga Šume, študent 3. letnika VS
 12. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS

Senat FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 2. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 3. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS

Upravni odbor FIŠ:

 1. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG

Komisija za študijske in študentske zadeve FIŠ:

 1. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS

Disciplinska komisija za študente FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 2. Žan Počkar, študent 2. letnika VS

Komisija za priznanja FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR

Komisija za Etičnost raziskovanja FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR

Komisija za kakovost in evalvacije FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR

Rezultati volitev:

Študentski svet FIŠ :

 1. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS, 30 glasov
 2. Nina Strojinc, študentka 2. letnika MAG, 23 glasov
 3. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR, 22 glasov
 4. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS, 22 glasov
 5. Irena Mostek, študentka 1. letnika DR, 21 glasov
 6. Žiga Šume, študent 3. letnika VS, 21 glasov
 7. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG, 19 glasov
 8. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS, 17 glasov
 9. Žan Počkar, študent 2. letnika VS, 16 glasov
 10. Janez Gregor Grajzar, študent 2. letnika VS, 15 glasov

Akademski zbor:

 1. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS, 37 glasov
 2. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS, 29 glasov
 3. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR, 26 glasov
 4. Irena Mostek, študentka 1. letnika DR, 26 glasov
 5. Nina Strojinc, študentka 2. letnika MAG, 26 glasov
 6. Janez Gregor Grajzar, študent 2. letnika VS, 25 glasov
 7. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG, 25 glasov
 8. Žiga Šume, študent 3. letnika VS, 25 glasov
 9. Žan Počkar, študent 2. letnika VS, 24 glasov
 10. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS, 23 glasov
 11. Miloš Škorc, absolvent MAG, 23 glasov
 12. Ilija Subotić, študent 2. letnika DR, 19 glasov

Senat FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR, 19 glasov
 2. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG, 17 glasov
 3. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS, 16 glasov
 4. Žiga Šume, študent 3. letnika VS, 15 glasov
 5. Miloš Škorc, absolvent MAG, 14 glasov
 6. Žan Počkar, študent 2. letnika VS, 11 glasov
 7. Ilija Subotić, študent 2. letnika DR, 7 glasov

Upravni odbor FIŠ:

 1. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG, 13 glasov
 2. Žiga Šume, študent 3. letnika VS, 12 glasov
 3. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS, 11 glasov
 4. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR, 8 glasov
 5. Subotić Ilija, študent 2. letnika DR, 4 glasove

Komisija za študijske in študentske zadeve FIŠ:

 1. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS, 14 glasov
 2. Žiga Šume, študent 3. letnika VS, 12 glasov
 3. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR, 8 glasov
 4. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG, 8 glasov
 5. Irena Mostek, študentka 1. letnika DR, 3 glasovi
 6. Ilija Subotić, študent 2. letnika DR, 3 glasovi

Disciplinska komisija za študente FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR, 20 glasov
 2. Žan Počkar, študent 2. letnika VS, 17 glasov
 3. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG, 15 glasov
 4. Žiga Šume, študent 3. letnika VS, 15 glasov
 5. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS, 8 glasov

Komisija za priznanja FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR, 19 glasov
 2. Žiga Šume, študent 3. letnika VS, 15 glasov
 3. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG, 12 glasov
 4. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS, 2 glasova

Komisija za Etičnost raziskovanja FIŠ:     

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR, 17 glasov
 2. Žiga Šume, študent 3. letnika VS, 15 glasov
 3. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG, 11 glasov
 4. Ilija Subotić, študent 2. letnika DR, 4 glasovi
 5. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS, 1 glas

Komisija za kakovost in evalvacije FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR, 20 glasov
 2. Žiga Šume, študent 3. letnika VS, 17 glasov
 3. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG, 7 glasov
 4. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS, 4 glasovi

V primeru nepravilnosti pri poteku volitev in drugih kršitev lahko kandidati vložijo obrazloženo pritožbo naslovljeno na Volilni odbor v treh dneh, in sicer do  13. 11. 2020. O prispelih pritožbah je Volilni odbor dolžan odločiti najpozneje do 20. 11. 2020. Pritožbe zadržijo konstituiranje ŠS.