V zadnjem tednu oktobra smo na fakulteti uspešno pričeli online tečaj slovenskega jezika za študente.

Tečaj je namenjen tujim študentom vseh študijskih programov na vseh treh stopnjah študija. S tem študentom nudimo priložnost, da izboljšajo in izpopolnijo svoje znanje slovenskega jezika, kar bistveno pripomore h kvalitetnejšemu študiju in uspešnejšemu opravljanju študijskih obveznosti.

Udeležba na tečaju je za študente brezplačna, organiziramo pa ga že drugo leto v sodelovanju s šolo tujih jezikov Yurena.