V sklopu operacije Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji smo na gostovanje povabili Vesno Planko, ki uspešno vodi oblikovalsko agencijo v Silicijevi dolini, pred tem pa je delovala tudi v Londonu in Madridu. V okviru gostovanja v obdobju od 28. 10. 2020 do 4. 12. 2020 je Vesna Planko skupno izvedla 10 ur predavanj. Tako je v 1. semestru študijskega leta 2020/21 sodelovala pri predmetu Oblikovanje uporabniške izkušnje (1. letnik magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi). Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi epidemije COVID – 19 je Vesna Planko celoten pedagoški proces opravila preko sistemskega komunikacijskega orodja Zoom in Skype. 

Nekaj utrinkov s predavanj si lahko ogledate na spodnjih fotografijah:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019- 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;  prednostne  naložbe: 10.1 izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje proznih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije (20%) in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (80%). Več o projektu si lahko preberete na povezavi.

Skip to content