Posredujemo vam nove zaposlitvene oglase:

  • Projektni koordinator M/Ž: EMA d.o.o. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: strateško vodenje projektov tako komercialnega, razvojnega in finančnega področja, vodenje in koordiniranje različnih projektov, poznavanje zahtev standardov za področje vodenje projektov, priprava in izdelava poročil in analiz, sistemsko zagotavljanje in vzdrževanje procesa projektne pisarne (vzdrževanje informiranja o projektih, terenski popis stanja, konsolidiranje dokumentacije, sistematski pregled ter ureditev skladnosti dokumentov in postopkov), ustvarjanje tehnične dokumentacije in priprava poročil in diagramov v Excelu. Več preberite na povezavi.
  • Informatik M/Ž: TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o. išče osebo za: naročanje računalniške opreme, spremljanje delovanja serverjev in mreže, spremljanje razvoja informacijske tehnologije, sodelovanje z dobavitelji programske opreme, usposabljanje na področju microsoft office aplikacij, iskanje in reševanje napak v povezavi z delovanjem erp, ponudba aktivne podpore vsem notranjim in zunanjim uporabnikom. Več preberite na povezavi.
  • Samostojni informatik v Podpori oskrbi M/Ž: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: sodelovanje pri načrtovanju procesov oskrbne verige v Sloveniji in Krkinih odvisnih družbah v tujini, skrb za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja, sodelovanje pri integraciji sistemov, razvoj, uvajanje in zagotavljanje delovanja računalniških sistemov, testiranje in dokumentiranje sistemov, delo na različnih projektih in sodelovanje v delovnih skupinah. Več preberite na povezavi.
  • Samostojni informatik-arhitekt upravljalec v Informacijski infrastrukturi M/Ž: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: načrtovanje aplikativne, podatkovne, tehnološke in infrastrukturne arhitekture informacijskih sistemov, načrtovanje, projektiranje in upravljanje omrežij LAN/WAN/WLAN, podatkovnih baz, strežniške infrastrukture, diskovnih polj idr., načrtovanje, projektiranje in upravljanje delovnih postaj, uvedba, optimizacija in nadzor komunikacijskih orodij, načrtovanje in projektiranje IP telefonije, poznavanje Microsoftovih tehnologij in orodij, razvoj in uvajanje novih tehnologij, integracija novih sistemov, testiranje in dokumentiranje sistemov. Več preberite na povezavi.
  • Sodelavec za tehnično podporo na IT področju M/Ž: Katalea Consulting d.o.o. išče osebo , ki bo opravljal/a naslednje naloge: podpora obstoječim uporabnikom v Sloveniji in na Hrvaškem (strojna in programska podpora), pomoč in prenos znanja lokalnim partnerjem v Srbiji in Bolgariji, uvodna usposabljanja novih uporabnikov, upravljanje pravic dostopa, uporabniških skupin, gesel itd. za uporabnike, sodeluje pri usposabljanju in ozaveščanju uporabnikov (uporaba orodij, varnostne kampanje itd.), odeluje v globalnih / EMEA Projektih (SCCM, LAPS, MFA, Bitlocker, OneDrive for Business itd.), sodelovanje z IT koordinatorjem pri pripravi proračuna za IT področje, pomoč IT koordinatorju pri nabavi nove opreme, prva kontaktna točka za dobavitelje opreme. Več preberite na povezavi