Obdobje poteka: 01. 10. 2020 — 30. 09. 2024

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Mladi raziskovalec v letu 2020 – Irena Mostek

Obdobje poteka: 01. 10. 2020 — 30. 09. 2024

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Naziv projekta: Mladi raziskovalec v letu 2020 – Irena Mostek (Young researcher in year 2020 – Irena Mostek)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

———-

Izhodišče raziskav mlade raziskovalke bodo najnovejši aplikativni rezultati na področju super računalništva. Raziskave bodo osredotočene na analizo podatkov pridobljenih iz javnih institucij oziroma v sklopu projektov, ki se izvajajo na FIŠ. Kot začetni rezultat bodo trenutni dosežki na področju modeliranja odločitvenih sistemov ter uporaba naprednih tehnik za modeliranje globokih nevronskih mrež. Teoretično izhodišče temelji na novih rezultatih za povezovanje podatkovnega rudarjenja in odločanje kot dve podtemi umetne inteligence.
Na podlagi analize podatkov, dobljenih s superračunalniki in z uporabo naprednih računalniških simulacij, lahko pomagamo raziskovalcem in podjetnikom pri reševanju zapletenih vprašanj, kot so napovedovanje in obvladovanje varnosti hrane, varnosti elektronskih naprav ali spremembe trga za zaposlovanje. V sklopu študije se bodo uporabljale že obstoječe metode iz podatkovnega rudarjenja, ki so prilagojene za uporabo na superračunalnikih. Predvideno delo bo osredotočeno na načrtovanje, izvedbo in evalvacijo metod za napovedovanje, klasifikacijo in razvrščanje podatkov ter povezava dobljenih rezultatov na manj raziskanem področju, to je avtomatizacija pri zgradbi odločitvenih sistemov iz vele podatkov.
Cilj raziskav je razviti postopek za zanesljivo in natančno ocenjevanje velikosti in smeri odločitvenih modelov iz vele podatkov, ki bodo uporabljani pri nujnem odločanju. Predlagane metode imajo lahko velik potencial. In sicer HPC za nujno odločanje zajema široko paleto tehničnih tem, od zaužitja podatkov senzorjev v realnem času do interakcije s simulacijami HPC, do tehnik vizualizacije, ki omogočajo odločevalcem, da vsakič prvič sprejmejo pravilno odločitev.

Mentorica: izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska