Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli obvestilo, da se v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) še vedno podaljšujejo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

Prvi prijavni rok v sklopu skupnega Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2020/21, se tako podaljšuje in sicer do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, do 9. junija 2020.