V torek, 12. maja 2020, je bila za študente FIŠ uspešno izvedena spletna delavnica z naslovom Spoštovanje avtorskih pravic: Posebnosti pri pripravi strokovnih in znanstvenih del na FIŠ

Delavnica je potekala preko komunikacijskega orodja Skype in je bila organizirana v okviru TTO FIŠ, ki je partner Konzorcija za prenos tehnologij med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom (JRO KTT). Delavnico je vodila doc. dr. Urška Fric, vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ).

Študenti so se tekom delavnice seznanili z osnovnimi pojmi s področja avtorskih pravic in z Navodili za pisanje strokovnih in znanstvenih del na FIŠ. Spoznali so različne praktične primere, ki vsebujejo posebnosti pri označevanju grafičnih prikazov in pri povzemanju ter citiranju v besedilu strokovnih, znanstvenih in drugih pisnih del. Obravnavali so tudi praktične primere, ki vsebujejo posebnosti pri navajanju literature in virov v poglavju Literatura in viri.

Vodja delavnice doc. dr. Urška Fric se zahvaljuje vsem sodelujočim študentom, ki so se na delavnico dosledno pripravili in tako pokazali motiviranost za obravnavano tematiko.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Skip to content