V času od 5. do 7. novembra 2020 bodo potekale volitve v Študentski svet FIŠ in druge organe FIŠ.

Do 30. oktobra 2020 smo prejeli naslednje kandidature:

a.) Študentski svet (voli se 7 članic/članov):

 1. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS
 2. Janez Gregor Grajzar, študent 2. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 4. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS
 5. Irena Mostek, študentka 1. letnika DR
 6. Žan Počkar, študent 2. letnika VS
 7. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 8. Nina Strojinc, študentka 2. letnika MAG
 9. Žiga Šume, študent 3. letnika VS
 10. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS

b.) Akademski zbor FIŠ (voli se 12 članic/članov):

 1. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS
 2. Janez Gregor Grajzar, študent 2. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 4. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS
 5. Irena Mostek, študentka 1. letnika DR
 6. Žan Počkar, študent 2. letnika VS
 7. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 8. Nina Strojinc, študentka 2. letnika MAG
 9. Ilija Subotić, študent 2. letnika DR
 10. Miloš Škorc, absolvent MAG
 11. Žiga Šume, študent 3. letnika VS
 12. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS

c.) Senat FIŠ (voli se 3 predstavnike):

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 2. Žan Počkar, študent 2. letnika VS
 3. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 4. Ilija Subotić, študent 2. letnika DR
 5. Miloš Škorc, absolvent MAG
 6. Žiga Šume, študent 3. letnika VS
 7. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS

d.) Upravni odbor FIŠ (voli se 1 predstavnik):

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 2. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 3. Subotić Ilija, študent 2. letnika DR
 4. Žiga Šume, študent 3. letnika VS
 5. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS

e.) Komisija za študijske in študentske zadeve (voli se 1 predstavnik):

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 2. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS
 3. Irena Mostek, študentka 1. letnika DR
 4. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 5. Ilija Subotić, študent 2. letnika DR
 6. Žiga Šume, študent 3. letnika VS

f.) Disciplinska komisija za študente (voli se 2 predstavnika):

 1. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS
 2. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 3. Žan Počkar, študent 2. letnika VS
 4. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 5. Žiga Šume, študent 3. letnika VS

g.) Komisija za priznanja (voli se 1 predstavnik):

 1. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS
 2. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 3. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 4. Žiga Šume, študent 3. letnika VS

h.) Komisija za etičnost raziskovanja (voli se 1 predstavnik):

 1. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS
 2. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 3. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 4. Ilija Subotić, študent 2. letnika DR
 5. Žiga Šume, študent 3. letnika VS

i.) Komisija za kakovost in evalvacije (voli se 1 predstavnik):

 1. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS
 2. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 3. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 4. Žiga Šume, študent 3. letnika VS

Zaradi nezadostnega števila prejetih kandidatur je bil skladno s Sklepom o začetku postopka volitev v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2020/21 rok za oddajo kandidatur podaljšan do 30. 10. 2020.

Volitve bodo potekale od 5. 11. 2020 do 7. 11. 2020 prek spletnega referata.

Študijsko obdobje je eno najlepših obdobij v življenju, ko smo lahko še posebej aktivni in kreativni. Vabimo vas, da se dodatno angažirate in svoj potencial posvetite sooblikovanju boljšega študijskega okolja na FIŠ. 

VABLJENI!

Skip to content