Posredujemo vam nove zaposlitvene oglase:

  • Podporni inženir za zaledno pisarno – M/Ž: Etrel d.o.o. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: pregledovanje, usklajevanje in izvajanje podpornih nalog (sodelovanje pri razhroščevanju, odgovarjanje na vprašanja, usklajevanje novih zahtev strank),  analiziranje problemov, novih zahtev, predajanje  in usklajevanje nalog z razvojno ekipo, komunikacija z razvojno ekipo in prodajno ekipo, nudenje tehnične podpore stranki, pripravljanje  in posodabljanje uporabniške dokumentacije, pripravljanje spiska pogostih vprašanj, pripravljanje mesečnih »release notes-ov« ob izidu nove verzije, komunikacija s stranko, pomoč pri »onboardingu«/treningu novih in obstoječih strank, »end2end« testiranje novo razvitih funkcionalnosti in testiranje popravkov. Več informacij najdete na povezavi.  
  • Podatkovni znanstvenik – m/ž: Eurosender d.o.o. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: načrtovanje, vpostavitev in vzdrževanje sheme skladišč podatkov, vzpostavitev arhitekture sistema in podatkov ter tehnične infrastrukture podatkovnih centrov, razvoj in implementacija procesov  ekstrakcije, transformacije in nalaganja (ETL), vzpostavitev relacijskih podatkovnih baz za namen procesiranja in vizualizacije podatkov, interpretacija in analiza podatkov z uporabo matematičnih in statističnih metologij, proaktivno sodelovanje z različnimi skupinami in oddelki v organizaciji, predlaganje in uvajanje izboljšav za poslovne procese. Več informacij najdete na povezavi.
  • Tester programske opreme – m/ž: Oryx d.o.o išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: sodelovanju pri razvoju programskih rešitev: priprava testnih scenarijev v skladu s specifikacijo in oblikovno zasnovo funkcionalnosti, sodelovanje z ekipo razvijalcev programske opreme pri razvojnih procesih (metoda Scrum), s ciljem zagotavljanja ustrezne pokritosti testiranja, preverjanja in potrjevanja, izvedba testnih scenarijev v skladu s testnimi načrti, spremljanje in beleženje napak programske opreme z različnimi orodji (JIRA, Confluence, Logstash). Več informacij najdete na povezavi
  • Arhitekt informacijskih tehnologij  – m/ž: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: načrtovanje in nadzor razvoja informacijskih tehnologij  v Skupini HSE, načrtovanje in nadzor razvoja in izvajanje informacijske podpore na področju SAP HCM, upravljanje in vzdrževanje področja HCM. Več informacij najdete na povezavi.  
  • Sistemski inženir za informatiko – m/ž: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: sodelovanje pri programiranju razvoja računalniško podprtega informacijskega sistema/scada sistema, odgovarja za podporo informacijskih sistemov in vzdrževanja strojne opreme. Več informacij najdete na povezavi
Skip to content