Obdobje poteka: 04. 11. 2019—03. 04. 2022 Sofinancer: EU (Erasmus+) Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti ”Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju” Naziv projekta: Applied Data Science Educational Ecosystem (ADSEE) Vrsta projekta: Pedagoški projekt Vloga FIŠ: Partner...
Skip to content