Ceniki

Cenik fakultetnih in knjižničnih storitev

Cenik storitev za študijsko leto 2022/2023

Cenik storitev za študijsko leto 2021/2022

Cenik storitev za študijsko leto 2020/2021

Cenik storitev za študijsko leto 2019/2020

Cenik storitev za študijsko leto 2018/2019

Prispevki ob vpisu za študijsko leto 2022/2023

  • prispevki ob prvem vpisu v začetni letnik oz. v višji letnik (po merilih za prehode): 49 €
  • prispevki ob vpisu v višji letnik, absolventski staž oz. ob ponovnem vpisu v isti letnik: 49 €

Šolnine za študijsko leto 2022/2023

  • Računalništvo in spletne tehnologije (VS) – izredni študij: 2.900 €
  • Informatika v sodobni družbi (VS) – izredni študij: 2.500 €
  • Informatika v sodobni družbi (UN) – izredni študij: 2.600 €
  • Informatika v sodobni družbi (MAG) – izredni študij: 2.900 €
  • Računalništvo in spletne tehnologije (MAG) – izredni študij: 3.300 €
  • Podatkovne znanosti (MAG) – izredni študij: 2.900 €
  • Informacijska družba (DR) – redni študij: 3.300 € 

Možno je plačilo na štiri (4) obroke.

V cenah storitev je vključen DDV, ki se zaračunava na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/1178/1138/1283/1286/1490/1577/1859/19 in 72/19).