POLLETNA IZOBRAŽEVANJA

Brezplačni polletni izobraževalni programi v sklopu projekta NOO piloti

»NAPREDNEJŠA RAČUNALNIŠKA ZNANJA«

Vpis v izobraževalno leto 2023 ni več možen, lahko pa si rezervirate mesto za izobraževanje v letu 2024 ali 2025 s klikom na prijavo.


Na Fakulteti za informacijske študije smo v januarju 2023 v okviru operacije »Načrt za okrevanje in odpornost« (v nadaljevanju NOO) v sklopu projekta NOO piloti »Napredna računalniška znanja« pričeli z izvajanjem dveh polletnih izobraževalnih programov, na podlagi katerih bodo posamezniki imeli priložnost pridobiti t.i. dokazilo o zaključenem formalnem izobraževanju (za celotno izobraževanje kot tudi za posamezne predmete znotraj tega izobraževanja), kot dokaz pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, ki ustrezajo potrebam trga dela.
Polletna izobraževanja se bodo v okviru projekta izvajala v prvi polovici leta 2023, 2024 in 2025.

Vsak izobraževalni sklop ponuja 6 predmetnih vsebin, vezanih na visokošolska študijska programa fakultete.

“Digitalizacija, Internet stvari ter industrijska avtomatizacija (DISIA)” se vsebinsko navezuje na program Informatika v sodobni družbi ter se osredotoča na področji:

Podporni vsebinski sklopi pa pokrivajo osnove:

Sklepni del vključuje:

Število prostih mest: VSA MESTA SO ZAPOLNJENA

Vpis v izobraževalno leto 2023 ni več možen, lahko pa si rezervirate mesto za izobraževanje v letu 2024 ali 2025 s klikom na prijavo.

Opozorilo: Oddana prijava še ne zagotavlja vpisa na izobraževalni program!

Za možnost udeležbe na izobraževanju potrebujete Potrdilo o vpisu, ki ga prejmete po posredovanju pravilno izpolnjenega in podpisanega vpisnega lista v referat fakultete.

Vpisni list prejmete na navedeni el. naslov naslednji delovni dan po oddani prijavi.

Število prostih mest je omejeno, zato vpisni list posredujte čim prej možno, namreč sprejeti bodo tisti kandidati, ki bodo pravilno izpolnjen in podpisan vpisni list posredovali, dokler so prosta mesta na voljo.

“Programiranje in razvoj aplikacij (PRA)” pa se vsebinsko navezuje na program Računalništvo in spletne tehnologije ter se osredotoča na področji:

Podporni vsebinski sklopi pa pokrivajo osnove:

Sklepni del izobraževanja vključuje pripravo in izvedbo:

Število prostih mest: VSA MESTA SO ZAPOLNJENA

Vpis v izobraževalno leto 2023 ni več možen, lahko pa si rezervirate mesto za izobraževanje v letu 2024 ali 2025 s klikom na prijavo.

Opozorilo: Oddana prijava še ne zagotavlja vpisa na izobraževalni program!

Za možnost udeležbe na izobraževanju potrebujete Potrdilo o vpisu, ki ga prejmete po posredovanju pravilno izpolnjenega in podpisanega vpisnega lista v referat fakultete.

Vpisni list prejmete na navedeni el. naslov naslednji delovni dan po oddani prijavi.

Število prostih mest je omejeno, zato vpisni list posredujte čim prej možno, namreč sprejeti bodo tisti kandidati, ki bodo pravilno izpolnjen in podpisan vpisni list posredovali, dokler so prosta mesta na voljo.

PREDAVANJA
Predavanja in vaje bodo potekale predvidoma trikrat tedensko od januarja do junija 2023 v popoldanskem času (občasne sobote), in sicer v delni hibridni obliki – v živo v predavalnici ali v realnem času preko komunikacijske platforme Zoom.

UDELEŽBA
Udeležba v izobraževalnem programu bo za vse zainteresirane brezplačna. Udeležence bo pa vključitev v izobraževalni program zavezala k prisotnosti in sprotnemu izpolnjevanju izobraževalnih obveznosti.

KDO SE LAHKO PRIJAVI
Na brezplačna izobraževanja se lahko prijavijo vsi z zaključeno vsaj 4-letno srednješolsko izobrazbo. Posebna predznanja niso pogoj, je pa zanimanje za vsebinsko področje in motivacija ter sposobnost za pridobivanje teh znanj ključnega pomena.

POTRDILO O FORMALNEM IZOBRAŽEVANJU
Posameznik, ki uspešno opravi polletno izobraževanje, prejme potrdilo o zaključenem polletnem izobraževanju in potrdilo o opravljenih izpitih. Vsak predmet je ovrednoten s kreditnimi točkami, ki se lahko uveljavljajo v primeru nadaljnjega študija na visokošolskih programih Računalništvo in spletne tehnologije oz. Informatika v sodobni družbi.

NAMEN PILOTNEGA PROJEKTA
Namen pilotnega projekta je s pomočjo izvedbe polletnih izobraževalnih programov zagotoviti razvoj digitalnih veščin in kompetenc za digitalno izobrazbo, hkrati pa posameznikom omogočiti zgodnji vstop na trg dela oz. jih spodbuditi k vseživljenjskemu izobraževanju. Vsak udeleženec polletnega izobraževalnega bo pridobil specializirana digitalna znanja in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje poklicev prihodnosti.

 ZA VEČ INFORMACIJ SMO VAM NA VOLJO NA

  • referat@fis.unm.si,
  • na tel. št. 07 37 37 884 ali
  • osebno v Študentskem referatu fakultete v času uradnih ur.

PROJEKT FINANCIRATA
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo in inovacije , in Evropska unija – NextGenerationEU.

Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev
kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za
ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo
izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni
projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Skip to content