POLLETNA IZOBRAŽEVANJA

Brezplačni polletni izobraževalni programi v sklopu projekta NOO piloti

»NAPREDNEJŠA RAČUNALNIŠKA ZNANJA«

2023, 2024, 2025

Vsa mesta za izobraževalno leto 2024 so zapolnjena, lahko pa si rezervirate mesto na polletnem izobraževanje v letu 2025 s klikom na spodnjo povezavo.

Na Fakulteti za informacijske študije smo v januarju 2023 v okviru operacije »Načrt za okrevanje in odpornost« (v nadaljevanju NOO) v sklopu projekta NOO piloti »Naprednejša računalniška znanja« med drugim pričeli z izvajanjem dveh polletnih izobraževalnih programov. Polletna izobraževanja se v okviru projekta izvajajo v prvi polovici let 20232024 in 2025.

Polletna izobraževanja na FIŠ

V obdobju od 3. 1. 2024 do 30. 6. 2024 se bo na posameznem izobraževalnem sklopu zvrstilo 7 oz. 6 predmetnih vsebin. V decembru bo organiziran tudi uvodni dan, na katerega  bomo vpisane v izobraževanje še naknadno povabili.

“Digitalizacija, Internet stvari ter industrijska avtomatizacija (DISIA)” se vsebinsko navezuje na visokošolski študijski program Informatika v sodobni družbi ter se osredotoča na področji:

Podporni vsebinski sklopi pa pokrivajo osnove:

Sklepni del vključuje:

Število prostih mest: 40

“Programiranje in razvoj aplikacij (PRA)” pa se vsebinsko navezuje na visokošolski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije ter se osredotoča na področji:

Podporni vsebinski sklopi pa pokrivajo osnove:

Sklepni del izobraževanja vključuje pripravo in izvedbo:

Število prostih mest: 40

Opozorilo: Oddana prijava še ne zagotavlja vpisa na izobraževalni program! Število prostih mest je omejeno, zato pravilno izpolnjen in podpisan vpisni list posredujte čim prej v referat fakultete. Vpisni list boste prejeli na navedeni elektronski naslov po uspešno oddani prijavi.

POTEK PREDAVANJ IN VAJ
Nivo zahtevnosti samih izobraževanj bo na ravni fakultetne, pričakujete pa lahko kar visoko stopnjo intenzivnosti, saj bodo predavanja in vaje potekala predvidoma trikrat tedensko v popoldanskem času (občasno tudi ob sobotah), in sicer v delni hibridni obliki – v živo v predavalnici ali v realnem času preko komunikacijske platforme Zoom. Na voljo vam bo tudi spletna učilnica Moodle.

Predmeti si bodo sledili en za drugim z možno delno vzporednostjo, neposredno po zaključku vsakega predmeta bo sledil izpit (2 roka).

UDELEŽBA
Udeležba v izobraževalnem programu bo za vse udeležence brezplačna. Bo pa udeležence vključitev v izobraževalni program zavezala k prisotnosti in sprotnemu izpolnjevanju izobraževalnih obveznosti. V koledarskem letu 2024 bo za udeležence zavezujoč tudi določen (vsaj 50 %*) odstotek prisotnosti na predavanjih in vajah za vsak posamezni predmet za omogočen pristop k izpitu.

*Izjema je predmet Praktično izobraževanje na smeri DISIA, v sklopu katerega predmetnih obveznosti ni mogoče opraviti brez fizične prisotnosti.

KDO SE LAHKO PRIJAVI
V brezplačna polletna izobraževanja v sklopu projekta se lahko vpišejo vsi z zaključeno vsaj 4-letno srednješolsko izobrazbo. Posebna predznanja niso pogoj, je pa zanimanje za vsebinsko področje in motivacija ter sposobnost za pridobivanje teh znanj ključnega pomena.

POTRDILO O FORMALNEM IZOBRAŽEVANJU
Posameznik, ki uspešno opravi polletno izobraževanje, prejme potrdilo o zaključnem polletnem izobraževanju in tudi potrdilo o vsakem opravljenem predmetu. Vsak predmet je ovrednoten s kreditnimi točkami, ki se lahko uveljavljajo v primeru nadaljnjega študija na visokošolskih programih Računalništvo in spletne tehnologije oziroma Informatika v sodobni družbi, ali v primeru predpisanih dodatnih obveznosti pred vpisom v magistrske študijske programe fakultete.

NAMEN PILOTNEGA PROJEKTA
Namen pilotnega projekta je s pomočjo izvedbe polletnih izobraževalnih programov zagotoviti razvoj digitalnih veščin in kompetenc za digitalno izobrazbo, hkrati pa posameznikom omogočiti zgodnji vstop na trg dela oz. jih spodbuditi k vseživljenjskemu izobraževanju. Vsak udeleženec polletnega izobraževalnega, ki bo uspešno opravil predmetne obveznosti, bo pridobil specializirana digitalna znanja in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje poklicev prihodnosti. Polletna izobraževanja se v okviru projekta izvajajo v prvi polovici let 20232024 in 2025.

 ZA VEČ INFORMACIJ SMO VAM NA VOLJO NA

  • referat@fis.unm.si,
  • na tel. št. 07 37 37 884 ali
  • osebno v Študentskem referatu fakultete v času uradnih ur.

I Kaj o izobraževanjih menijo naši udeleženci?

»Polletna izobraževanja v izvedbi Fakultete za informacijske študije (FIŠ) Novo mesto so bila zame čudovita izkušnja. Predavatelji so bili odlični, dobro pripravljeni in zelo prijazni. Dobil sem veliko novega znanja o najnovejših tehnologijah in spoznanjih. Vsakemu, ki si želi novih znanj in si lahko vzame čas za obisk predavanj, toplo priporočam udeležbo.«

Zlatko Avbar

»V polletni izobraževalni program PRA sem se vključil najprej zaradi radovednosti, v mislih pa sem imel tudi nova znanja s področja spletnega programiranja. Čeprav je potrebno kar nekaj usklajevanja, priporočam redno udeležbo in opravljanje vseh izpitov. Na koncu semestra sem bil tako navdušen s povezovanjem naučenega in dela v službi, da sem se vpisal v redni magistrski program.«

Franci Lajovic

“S polletnim izobraževalnim programom Programiranje in razvoj aplikacij na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu sem bil zelo zadovoljen. Pridobil sem teoretična znanja s področja računalništva, kot so vsebine iz podatkovnih struktur, algoritmov, programiranja in podatkovnih baz, hkrati pa je bilo izobraževanje tudi praktično usmerjeno in se je zaključilo z razvojem lastne spletne aplikacije, kar mi je omogočilo, da sem pridobljena znanja uporabil tudi v praksi.”

Jan Repar

PROJEKT FINANCIRATA
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU.

Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja ”Pametna, trajnostna in vključujoča rast” in komponente ”Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5)”, za
ukrep investicija F ”Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo
izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0”: projekt Pilotni
projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod, poteka med 1. 7. 2022 do 31.12.2025.

Skip to content