Znanstveno - raziskovalni projekti

  Spletna podpora pripravi projektnih predlogov – S4P (I0-0050)

  Obdobje poteka: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2020, podaljšano do 31. 12. 2021 Financer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju...

   Razumevanje imigracije in integracije s pomočjo interdisciplinarnih modelov socialne dinamike (J5-8236)

   Obdobje poteka: 01. 05. 2017―30. 04. 2020 Sofinancer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju, Inštitut za...

    Raziskovanje notranje strukture stolpnih grafov (J1-7110 )

    Obdobje poteka: 1.1.2016 - 31.12.2018Financer: ARRSSodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Raziskovanje notranje strukture stolpnih grafov (J1-7110 ) Obdobje poteka: 1.1.2016 -...

     Razvozlavanje bioloških omrežij (J1―5454)

     Obdobje projekta: 1. 8. 2013 - 31. 7. 2016Financer: ARRSSodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije Razvozlavanje bioloških omrežij (J1―5454) Obdobje projekta: 1. 8. 2013 -...

      Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov (J5―5535)

      Obdobje poteka: 1. 8. 2013 - 31. 7. 2016Financer: ARRSSodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja...

       High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region (InnoHPC)

       Obdobje poteka: 01.01.2017―30.06.2019Financer: Interreg Danube Transnational Programme: ERDF sredstva; trgSodeluje: Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju High-performance Computing for Effective Innovation...

        Enabling SMEs to gain competitive advantage from the use of HPC (SME/HPC)

        Obdobje poteka: 01. 11. 2017—30. 10. 2020 Sofinancer: EU (Erasmus +) Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti ''Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju'' Enabling...

         Napovedovanje stanja iztrošenosti elektrokemičnih energetskih sistemov (L2-7663)

         Obdobje poteka: 1.3.2016 - 28.2.2019Financer: ARRSSodeluje: Inštitut za procese in analize Napovedovanje stanja iztrošenosti elektrokemičnih energetskih sistemov (L2-7663) Obdobje poteka: 1.3.2016 - 28.2.2019Financer: ARRSSodeluje: Inštitut za...

          Inovacijski potencial slovenske avtomobilske industrije (Raziskovalci-2.0-FIŠ-529006)

          Obdobje poteka: 01. 06. 2017—31. 05. 2020 Sofinancer: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (spletna stran: https://www.eu-skladi.si/) Sodeluje: Jean...

           Majhne tovarne prihodnosti v transnacionalnih verigah vrednosti (Raziskovalci-2.0-FIŠ-529007)

           Obdobje poteka: 01. 06. 2017—31. 05. 2020 Sofinancer: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (spletna stran: https://www.eu-skladi.si/) Sodeluje: Jean...

            Funkcije genov v mikroorganizmih in njihov vpliv na človeško zdravje (Raziskovalci-2.0-FIŠ-529008)

            Obdobje poteka: 01. 06. 2017—31. 05. 2020 Sofinancer: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (spletna stran: https://www.eu-skladi.si/) Sodeluje: Laboratorij...

             Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot

             Obdobje poteka: 12. 7. 2017―31. 12. 2018Financer: 80% sofinanciranje s strani ESRR in Republike Slovenije, 20% lastna sredstvaSodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo...