Magistrski študijski program

Poslovna informatika (MAG)

Razpis za vpis za študijsko leto 2024/2025.

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi glede digitalnih potrdil in elektronskega podpisa) in prav tako za vsebinska vprašanja je na voljo:

  • EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

NAČIN PRIJAVE

Prijavo za vpis se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomsmsPASS-om, e-osebno izkaznico, z AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa dokazila k prijavi (skenirani dokumenti) se tudi oddajo elektronsko prek eVŠ v okviru prijavnega roka, in sicer:

  • diploma ali potrdilo o diplomiranju (samo v primeru, če diploma še ni podeljena) in
  • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj in oceni diplome dodiplomskega študija oz. študija prve stopnje (potrdilo za celoten študij – izdaja fakulteta na kateri je kandidat diplomiral) – lahko je tudi priloga k diplomi.

Priloge za tujce (za priznavanje izobraževanja):

  • izvirnik listine o izobraževanju,
  • sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski jezik,
  • dokazilo o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih (potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno ali priloga k diplomi),
  • potrdilo o znanju slovenskega jezika vsaj na ravni B2. Potrdilo je obvezno le za tuje državljane, ki ne prihajajo iz držav članic EU in iz držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum, ki njihovim državljanom omogoča študij pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane.

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu pozivi in drugi dokumenti, ki se vročajo, kanidatom ne bodo odpremljeni po pošti, temveč jim bodo vročeni izključno v elektronski obliki prek spletnega portala eVŠ. V tem primeru se bo štelo, da je sklep kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.

Kandidati za vpis se lahko prijavite v šestih rokih:

1. prijavni rok: od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024

Kot pravočasna se upošteva prijava, izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 30. 4. 2024 (vključno s prilogami).

Sprejetim kandidatom bomo povabilo k vpisu poslali na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal v maju 2024.

2. prijavni rok: od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2024

Kot pravočasna se upošteva prijava,  izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 31. 5. 2024 (vključno s prilogami).

Sprejetim kandidatom bomo povabilo k vpisu poslali na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal v juniju 2024.

3. prijavni rok: od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024

Kot pravočasna se upošteva prijava,  izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 30. 6. 2024 (vključno s prilogami).

Sprejetim kandidatom bomo povabilo k vpisu poslali na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal v juliju 2024.

4. prijavni rok: od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024

Kot pravočasna se upošteva prijava, izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 31. 7. 2024 (vključno s prilogami).

Sprejetim kandidatom bomo povabilo k vpisu poslali na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal v avgustu 2024.

5. prijavni rok: od 1. 8. 2024 do 31. 8. 2024

Kot pravočasna se upošteva prijava,  izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 31. 8. 2024 (vključno s prilogami).

Sprejetim kandidatom bomo povabilo k vpisu poslali na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal v septembru 2024.

6. prijavni rok: od 1. 9. 2024 do 23. 9. 2024

Kot pravočasna se upošteva prijava,  izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 23. 9. 2024 (vključno s prilogami).

Sprejetim kandidatom bomo povabilo k vpisu poslali na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal v septembru 2024.

 

Če bodo po zaključku 6. prijavnega roka še ostala prosta vpisna mesta, bomo prijave sprejemali do zapolnitve vpisnih mest, vendar najkasneje do 26. 9. 2024.

Za individualno svetovanje in informacije o študijskih programih nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 07/37 37 870, preko e-mail naslova vpis@fis.unm.si ali pa nas obiščite v referatu.

Skip to content