Raziskave in razvoj

Naše raziskovalne dejavnosti so vodene z idejo, da bodo prihajajoča ključna znanstvena odkritja sodila na interdisciplinarno mejo med družboslovnimi in računalniškimi znanostmi. Naše delo primarno temelji na računalniškem modeliranju, simulacijah in analizi od naravoslovnih do podatkovnih in poslovnih ved. Naša infrastruktura vključuje 2 superračunalnika.

Naša projektna usmeritev se odraža v 65% proračuna, ki prihaja iz projektnega financiranja. Trenutno izvajamo čez 30 projektov. Spodaj so navedeni naši najuspešnejši tekoči in zaključeni projekti s financiranjem čez 100.000 eur:

 • 2013-2028 Kompleksna omrežja. ARIS: 2.770.000 EUR
 • 2014-2027 Spletna Podpora Pripravi Projektnih Predlogov – S4P. ARIS: 715.000 EUR
 • 2023-2027 »AI-powered Next Generation of VET«. EU: 320.000 EUR
 • 2024-2026 »Empowering participation and accelerating synergies in Widening countries with a focus on Green & Digital Transition«. EU: 215.000 EUR
 • 2024-2026 »Culinary Trail of the Ethnic and Local Cuisine in the Danube Region«. EU: 180.000 EUR
 • 2022-2025 »Developing skills in Intellectual Property Rights Open Data for sustainability and circularity«. EU: 185.000 EUR
 • 2022-2025 Drevesno neodvisnostno število grafov. ARIS: 300.000 EUR
 • 2022-2025 Modeliranje mednarodnih migrantskih tokov na Balkanu. ARIS: 230.000 EUR
 • 2022-2025 »Smart, Resilient and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub«. EU in MDP: 275.000 EUR
 • 2022-2025 Umetna inteligenca in kombinirane tehnike zemljemerstva za optimizacijo kamnolomov. MVZI in EU: 210.000 EUR
 • 2021-2024 Modeliranje vpliva lastnosti posameznikov in omrežja na diseminacijo lažnih novic v socialnem omrežju. ARIS: 150.000 EUR
 • 2021-2024 Sinergijska integracija kvantitativne sociologije in STEM področij za razreševanje kritične družbene dileme: Prepoznavanje univerzalnosti v družbenih pojavih: primeri cepljenja, migracij in korupcije. ARIS: 245.000 EUR
 • 2017-2022 Pisarna za prenos tehnologij / Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo. MVZI in EU: 150.000 EUR
 • 2019-2022 Razvoj modela pametnega javnega potniškega prometa v mestni občini Novo mesto. MVZI in EU: 170.000 EUR
 • 2019-2022 Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov. ARIS: 120.000 EUR
 • 2019-2021 Priprava in karakterizacija eno/več slojnega antimonena in germanija. MVZI in EU: 130.000 EUR
 • 2018-2021 Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR. MVZI in EU: 625.000 EUR
 • 2018-2021 »Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management (KnowING IPR)«. EU, Interreg DTP: 390.000 EUR 
 • 2017-2020 »Technology and Innovations in Regional Development for Europe 2020 (TIR2020)«. EU, ERASMUS+ Jean Monnet Center of excellence: 120.000 EUR
 • 2017-2020 »Enabling SMEs to gain competitive advantage from the use of HPC (SME/HPC)«. EU, ERASMUS+: 150.000 EUR
 • 2017-2020 »Understanding immigration and integration through interdisciplinary models of social dynamics«. ARIS: 230.000 EUR 
 • 2017-2019  »High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region (innoHPC)«. EU, Interreg DTP: 365.000 EUR
 • 2015-2019 »Complex Oscillatory Systems: Modeling and Analysis«. EU (ukrep H2020 Marie Sklodowska-Curie): 235.000 EUR
 • 2013-2016 Razvozlavanje bioloških omrežij. ARIS: 120.000 EUR 
 • 2012-2015 Razvoj sistema kakovosti na FIŠ. EU in MVZI 245.000 EUR
 • 2013-2015 »Creative Core: Simulations«. EU in Evropski sklad za regionalni razvoj: 1.000.000 EUR

FIŠ bo v letu 2024 tudi partner Konzorcija za prenos znanja javnih raziskovalnih organizacij (KTT3 JRO). Namen KTT3 bo, da postanejo znanje in že razvite tehnologije širši javnosti in gospodarskim subjektom bolj dostopne. Na FIŠ s tem namenom deluje Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), ki bo vsebinsko vpeta v izvajanje aktivnosti.

Sistematičen pregled našega raziskovalnega dela najdete v Raziskovalni vizitki FIŠ in Raziskovalnem portfoliu FIŠ.  Če želite sodelovati z nami, pišite na projektna.pisarna@fis.unm.si  ali pokličite na +386 (0)59 087900. Vedno smo zainteresirani za projektne prijave na področjih, na katerih smo raziskovalno aktivni.

Skip to content