Raziskave in razvoj

Naše raziskovalne dejavnosti so vodene z idejo, da bodo prihajajoča ključna znanstvena odkritja sodila na interdisciplinarno mejo med družboslovnimi in računalniškimi znanostmi. Naše delo primarno temelji na računalniškem modeliranju, simulacijah in analizi od naravoslovnih do podatkovnih in poslovnih ved. Naša infrastruktura vključuje 2 superračunalnika.

Naša projektna usmeritev se odraža v 70% proračuna, ki prihaja iz raziskovalnega financiranja. Trenutno izvajamo čez 30 projektov. Spodaj so omenjeni projekti s financiranjem čez  100,000 EUR:

 • 2013-2015 “Creative Core: Simulations”. EU and European regional development fund 999,000 EUR.
 • 2012-2015 “Development of a quality system at FIS”. EU and Slovenian Ministry of Science 243,000 EUR.
 • 2013-2016 “Unraveling Biological Networks”. Slovenian research agency 120,000 EUR (total consortium funding 150,000 EUR).
 • 2015-2019 “Complex Oscillatory Systems: Modeling and Analysis”. H2020 Marie Sklodowska-Curie 235,000 EUR (total consortium funding 3,879,000 EUR).
 • 2017-2019  “High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region (innoHPC)”. Interreg DTP 365,000 EUR (total consortium funding 2,000,000 EUR)
 • 2014-2020 “Online support for development of project proposals – S4P”. Slovenian research agency 300,000 EUR.
 • 2017-2020 “Understanding immigration and integration through interdisciplinary models of social dynamics”. Slovenian research agency 230,000 EUR (total consortium funding 300,000 EUR)
 • 2017-2020 “Enabling SMEs to gain competitive advantage from the use of HPC (SME/HPC)”. ERASMUS+ 150,000 EUR
 • 2017-2020 “Technology and Innovations in Regional Development for Europe 2020 (TIR2020)”. ERASMUS+ Jean Monnet Center of excellence 120,000 EUR
 • 2013-2021 “Complex Networks”. Slovenian research agency 900,000 EUR
 • 2018-2021 “Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management (KnowING IPR)”, Interreg DTP 390,000 EUR (total consortium funding 2,000,000 EUR)

Sistematičen pregled našega raziskovalnega dela najdete v Raziskovalni vizitki FIŠ in Raziskovalnem portfoliu FIŠ.  Če želite sodelovati z nami, pišite na projektna.pisarna@fis.unm.si  ali pokličite na +386 (0)59 087900. Vedno smo zainteresirani za projektne prijave na področjih, na katerih smo raziskovalno aktivni.

Kakovost na FIŠ utrjujemo tudi s pridobitvijo priznanih certifikatov. V letu 2015 smo opravili mednarodno evalvacijo po Institutional Evaluation Programme (IEP), ki jo je izvedla European University Association (EUA), ter tako pridobili naziv “Evaluated by IEP”. Mednarodno evalvacijo smo izvedli v sklopu projeka Razvoj sistema kakovosti na FIŠ, ki se izvaja skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, v okviru 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Skip to content