Magistrski študijski program

Podatkovne znanosti (MAG)

Razpis za vpis v študijsko leto 2023/2024 bo objavljen predvidoma v začetku leta 2023.

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi glede digitalnih potrdil in elektronskega podpisa) je na voljo:

 • EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

Za vsebinska vprašanja v povezavi z oddajo prijave za vpis na portalu eVŠ pa se obrnite na:

 • e-naslov: info@podpora-vpis.si
 • T: 064 179 197

Kandidati za vpis se lahko prijavite v dveh rokih:

1. prijavni rok: od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

Prijavo za vpis v 1. letnik ali v višji letnik po merilih za prehode, kot tudi za vzporedni študij se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Vsa dokazila (priloge) k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ.

Prilogi k prijavi sta:

 • diploma ali potrdilo o diplomiranju (samo v primeru, če diploma še ni podeljena) in
 • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj in oceni diplome dodiplomskega študija oz. študija prve stopnje (potrdilo za celoten študij – izdaja fakulteta na kateri je kandidat diplomiral) – lahko je tudi priloga k diplomi.

Priloge za tujce (za priznavanje izobraževanja):

 • izvirnik listine o izobraževanju,
 • sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski jezik,
 • dokazilo o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih (potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno ali priloga k diplomi),
 • potrdilo o znanju slovenskega jezika vsaj na ravni B2. Potrdilo je obvezno le za tuje državljane, ki ne prihajajo iz držav članic EU in iz držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum, ki njihovim državljanom omogoča študij pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 30. junija 2022.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 25. julija do najpozneje 17. avgusta 2022.

2. prijavni rok: od 1. 7. 2022 do 23. 9. 2022

Prijavo za vpis v 1. letnik ali v višji letnik po merilih za prehode, kot tudi za vzporedni študij se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Vsa dokazila (priloge) k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ.

Prilogi k prijavi sta:

 • diploma ali potrdilo o diplomiranju (samo v primeru, če diploma še ni podeljena) in
 • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj in oceni diplome dodiplomskega študija oz. študija prve stopnje (potrdilo za celoten študij – izdaja fakulteta na kateri je kandidat diplomiral) – lahko je tudi priloga k diplomi.

Priloge za tujce (za priznavanje izobraževanja):

 • izvirnik listine o izobraževanju,
 • sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski jezik,
 • dokazilo o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih (potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno ali priloga k diplomi),
 • potrdilo o znanju slovenskega jezika vsaj na ravni B2. Potrdilo je obvezno le za tuje državljane, ki ne prihajajo iz držav članic EU in iz držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum, ki njihovim državljanom omogoča študij pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 23. septembra 2022.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 25. do 30. septembra 2022.

Če bodo po zaključku 2. prijavnega roka še ostala prosta vpisna mesta, bomo prijave sprejemali do zapolnitve vpisnih mest, vendar najkasneje do 28. 9. 2022.

Za individualno svetovanje in informacije o študijskih programih nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 07/37 37 884, preko e-mail naslova referat@fis.unm.si ali pa nas obiščite v referatu.