Visokošolski strokovni program

Informatika v sodobni družbi (VS)

Razpis za vpis v študijsko leto 2024/2025.

Skupni uvodni del razpisa (splošne določbe) za vpis v študijsko leto 2024/2025.

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi glede digitalnih potrdil in elektronskega podpisa) in prav tako za vsebinska vprašanja je na voljo:

  • EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskega programa prve stopnje se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih ter v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki veljajo za vpis državljanov RS ter državljanov držav članic EU:

NAČIN PRIJAVE

Prijavo za vpis se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomsmsPASS-om, e-osebno izkaznico, z AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa morebitna dokazila k prijavi se tudi oddajo elektronsko prek eVŠ v okviru prijavnega roka.

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu pozivi in drugi dokumenti, ki se vročajo, kanidatom ne bodo odpremljeni po pošti, temveč jim bodo vročeni izključno v elektronski obliki prek spletnega portala eVŠ. V tem primeru se bo štelo, da je sklep kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.

1. prijavni rok: od 20. 2. 2024 do 20. 3. 2024

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 20. marca 2024 (vključno z morebitnimi prilogami).

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bodo k vpisu povabljeni elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 23. julija do najpozneje 16. avgusta 2024.

2. prijavni rok: od 21. 8. 2024 do 27. 8. 2024

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:

  • se niso prijavili v prvem prijavnem roku,
  • niso bili sprejeti v nobenega od navedenih študijskih programov v prvi prijavi,
  • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti in
  • so se iz študijskega programa, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, izpisali do vključno 16. avgusta 2024.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 27. avgusta 2024 (vključno z morebitnimi prilogami).

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 24. do 30. septembra 2024. 

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 25. 9. 2024 do 26. 9. 2024 do 10. ure

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati:

  • ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi navedenih študijskih programov,
  • sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 26. septembra 2024 do 10. ure (vključno z morebitnimi prilogami).

Kandidati lahko v prijavi navedejo en študijski program, v katerega se želijo vpisati in za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 27. do 30. septembra 2024.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode
(prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in na mesta za diplomante)

Prijavni rok: od 1. 9. 2024 do 16. 9. 2024

Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 16. septembra 2024 (vključno s prilogami).

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 24. do 30. septembra 2024.

Vpis za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva

Prijavo za vpis se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomsmsPASS-om, e-osebno izkaznico, z AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa dokazila k prijavi se tudi oddajo elektronsko prek eVŠ v okviru prijavnega roka.

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

1. prijavni rok: od 20. 2. 2024 do 20. 3. 2024

Rok za oddajo prilog k prijavi: 1. avgust 2024 (elektronsko prek eVŠ)

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, v kateri lahko navede tri študijske programe.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 20. marca 2024 in dokazila oddana v eVŠ najkasneje do 1. avgusta 2024.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal v mesecu septembru 2024, najkasneje do 30. 9. 2024.

2. prijavni rok: od 21. 8. 2024 do 27. 8. 2024

Rok za oddajo prilog k prijavi: 27. avgust 2024 (elektronsko prek eVŠ)

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, v kateri lahko navede tri študijske programe.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 27. avgusta 2024 vključno s prilogami.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal v mesecu septembru 2024, najkasneje do 30. 9. 2024.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 25. 9. 2024 do 26. 9. 2024 do 10. ure

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati iz držav nečlanic EU.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, v kateri lahko navede en študijski program.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 26. septembra 2024 do 10. ure vključno s prilogami.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 27. do 30. septembra 2024.

Za individualno svetovanje in informacije o študijskih programih nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 07/37 37 870, preko e-mail naslova vpis@fis.unm.si ali pa nas obiščite v referatu.

Skip to content